Kontakt

Obecný úrad
Jastrabie nad Topľou 113
094 35 Soľ

Tel.: 057 / 449 63 15
Fax: 057 / 449 63 15
Mobil: 0905 232 573
E-mail: obec@jastrabie.sk

Terénny sociálny pracovník
Mobil: 0905 274 553
E-mail: tspjastrabie@gmail.com

 

 Kniha o turnaji

Kniha
 - 27 rokov turnaja Jastrabčanov

Šport v obci

Futbalisti našej obce sa každoročne zúčastňujú na futbalovom turnaji "Jastrabčanov". Ide o krásnu a dlhoročnú tradíciu, keď sa raz v roku stretnú občania piatich obci s názvom Jastrabie.

Ide o obce:
  • Trenčianské Jastrabie
  • Zemplinské Jastrabie
  • Jastrabie pri Michalovciach
  • Jastrabie nad Topľou
  • Šarišské Jastrabie.

Turnaj sa každoročne koná spravidla druhú júlovú nedeľu.


Fotogaléria z turnajov

 

Z histórie turnaja

V roku 1981 v prvú júlovú nedeľu zišli sa účastníci turnaja v Jastrabí pri Michalovciach, aby začali prvý ročník futbalového turnaja. Športová úroveň futbalového turnaja, jeho spoločenská stránka, vzájomného spoznávania sa, výmena skúseností, nadviazania priateľstva medzi hráčmi, funkcionármi, predstihli všetky očakávania. A spoločné večery účastníci turnaja jednomyseľne rozhodli o tejto akcii naďalej pokračovať, vždy v inej obci. Turnaj zapustil hlboké korene, stal sa spoločenskou, kultúrnou a športovou akciou všetkých účastníkov. Od roku 1988 pribudol ďalší účastník - TJ Trenčianske Jastrabie, takže turnaj sa stal celoslovenským, za účasti všetkých obcí s názvom JASTRABIE.

Jeho jubilejný 10., 15., 20., 25. ročník pripadol zakladajúcim usporiadateľom. Rokom 1991 vstúpil do druhej desiatky. Turnaj sa uskutočňuje už vyše 28 rokov a doteraz na ňom nechýbylo ani jedno mužstvo, hoci v niektorom období súťažne futbal nehralo.

Futbalisti, dnes už len veteráni na Športovom dni v Jastrabí nad Topľou. Horný rad zľava doprava: Ing. M. Demčák, Ing. A. Demčák, J. Veliký, M. Veliký, J. Ivanič a F. Kochan. Dolný rad zľava doprava: J. Kmec, J. Demčák, M. Veliký, P. Ivanič a F. Veliký.

Pokračovatelia, ktorí reprezentovali Jastrabie n. T. na XII. ročníku stretnutia všetkých Jastrabčanov