Rímskokatolícky kostol

Rímskokatolícky kostol

Gréckokatolícka "cerkev"

Gréckokatolícka cerkev

Kontakt

Obecný úrad
Jastrabie nad Topľou 113
094 35 Soľ

Tel.: 057 / 449 63 15
Fax: 057 / 449 63 15
Mobil: 0905 232 573
E-mail: obec@jastrabie.sk

Terénny sociálny pracovník
Mobil: 0905 274 553
E-mail: tspjastrabie@gmail.com

 

 


Cirkev v obci

Z histórie

Rímskokatolícki veriaci

Prvý kostol si Jastrabčania postavili v roku 1745. Slúžil svojmu účelu, v tej dobe ako jediné kultúrne zariadenie až do roku 1925, kedy bol definitívny zákaz ho navštevovať pre jeho schátralocť. Posledný sobáš sa v tomto kostole uskutočnil v roku 1922.

Zrúcaniny starého kostola trčali až do roku 1939. Po stránke stavebnej bol chrám skromnejší a chudobnejší ako iné. Do kostola sa vchádzalo zvonku, v kostole dolu chodmi, t.j. môžeme konštatovať, že to bola podúrovňová stavba. Dlažba bola z prírodného kameňa - brily. Na oltari boli plastiky - sochy štyroch evanjelistov (výška plastík 50-70 cm).

Zvony sa zachovali dodnes, ako aj relikvie, ktoré sú na zozname štátnych kultúrnych pamiatok okresu Vranov nad Topľou. Sú to:

  • kostol, postavený v novom pologotickom slohu
  • plastika "Kristus na kríži" z 19. storočia (polichrom a drevorezba)
  • plastika "Procesiová madona" - koniec 18. storočia (polichromovana drevorezba, monštrácia z polovice 18. storočia - pozlátené striebro)
  • pacifikal barok, z polovice 18. storočia, pozlátené streibro s tepaným dekorom
  • väčší zvon s dedikačným nápisom

Nový kostol bol postavný v roku 1940 a je v novom pologotickom slohu. Zasvätený je podobne ako bol starý pôvodný kostol - svätej Trojici.

Zvonica

Počas ruín starého kostola, skôr než sa postavil nový, bola obďaleč postavená zvonica. Priestor okolo nej slúžil za pekného počasia na konanie rímskokatolíckych bohoslužieb.


Gréckokatolícki veriaci

pokiaľ nemali vlatný kostol - cerkev, svoje bohoslužby konali v škole pri improvizovanom oltári. Od roku 1939 už ale majú vlastný kostol, ktorý je posvätený na svetodušnú nedeľu - na Turíce. Kostol je postavený na pôvodnom mieste, kde predtým stála "pastireň".

Evanjelici vlastný kostol v obci nemajú. Bohoslužby navštevujú v blízkych obciach.