Sociálna práca v komunite

Obec Jastrabie nad Topľou začala od 1.11.2010 s realizáciou projektu
"Sociálna práca v komunite".

Realizácia projektu bude prebiehať v obci Jastrabie nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, Prešovský samosprávny kraj, pre sociálne vylúčené skupiny obyvateľov, ktoré sú postihnuté alebo ohrozené rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia. Hlavným cieľom projektu je riešenie sociálnej a životnej situácie jednotlivca, rodiny a komunity prostredníctvom výkonu sociálnej práce v komunite hlavne však cez aktivity terénnej sociálnej práce, integrovanie marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej  pomoc.

Projekt sa realizuje vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 23 904,- € z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu "Zamestnanosť a sociálna inklúzia".

Riadiaci orgán pre projekt je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom je Fond sociálneho rozvoja.
Doba realizácie projektu: november 2010 – október 2012.
Kontaktné údaje: e-mail : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
tel.: 057/4436315, fax: 0574496315
webová stránka: www.jastrabie.sk