Úradné hodiny

Pondelok: 7.30 15.30
Utorok: 7.30 15.30
Streda: 7.30 15.30
Štvrtok: 7.30 15.30
Piatok: 7.30
15.30

Meniny

Sobota, 10. Apríl 2021

Meniny má Igor
Zajtra oslavuje Július

Kontakt

Obecný úrad
Jastrabie nad Topľou 113
094 35 Soľ

Tel.: 057 / 449 63 15
Fax: 057 / 449 63 15
Mobil: 0905 232 573
E-mail: obec@jastrabie.sk

Terénny sociálny pracovník
Mobil: 0905 274 553
E-mail: tspjastrabie@gmail.com

 

 


Vyzvy

Oznámenie o voľných pracovných miestach

Kategória voľného pracovného miesta:
Odborný zamestnanec MŠ – školský špeciálny pedagóg


Kategória voľného pracovného miesta:
pedagogický asistent/ asistentka

 
Výberové konanie

Obecný úrad Jastrabie nad Topľou
vyhlasuje výberové konanie na
1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Výberové konanie sa uskutoční
dňa 27.8.2018 o 10.00 h

v priestoroch zasadačky obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade v Jastrabí nad Topľou.

- viac informácii o výberovom konaní [PDF]

 
Oznámenie o mieste uloženia písomností
 
Oznámenie
 
POZVÁNKA

V zmysle §12 ods. 1 Zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva
dňa 20.4.2018 o 19.00 hod
v miestnosti zasadačky Obecného úradu v Jastrabí nad Topľou.

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
 3. Kontrola uznesenia
 4. Prerokovanie podania žiadosti o dotáciu na elektromobil.
  Projekt:  „ Podpora nákupu elektromobilu za účelom zníženia emisií a zlepšenia ekonomických  a sociálnych životných podmienok obyvateľov obce Jastrabie n. T.“
 5. Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR –na zabezpečenie  materiálno-technického vybavenia DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákupu náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.
 6. Začiatok výstavy Kompostoviska, Komunitného centra.
 7. Informácia o podaných a schválených projektoch
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh uznesenia
 11. Záver

Michal Džuka
starosta obce

Jastrabie nad Topľou, 18.4.2018

 
Projekt MOPS

 

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dopredu > Koniec >>

Povodeň 2010 - Jastrabie nad Topľou