Výberové konanie na terénneho pracovníka

Obecný úrad Jastrabie nad Topľou

vyhlasuje výberové konanie na
1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP)

Výberové konanie sa uskutoční dňa
10.08.2017 o 10.00 h
v priestoroch zasadačky obecného zastupiteľstva
na Obecnom úrade Jastrabie nad Topľou.

- Kompletné informácie [PDF]