ZŠ Jastrabie nad Topľou

Riaditeľka školy
PaedDr. Svetlana Chomjaková

Učiteľka
Mgr. Peter Lazorík
Mgr. Matúš Veliký

Vychovávateľka v ŠKD
Anna Menoščíková
 
bližšie informácie na stránke:

Zoznam žiakov 2019/2020

1.-2.ročník
triedna učiteľka
PaedDr. Svetlana Chomjaková

1. ročník:
Sara Balogová
Antón Bambuch
Mário Daňo
Mikuláš Huňák
Samuel Huňák
Mohammad  Olfati Bandabdi
Viktória Gáborová
 
2. ročník:
Sebastián Goroľ
Diana Goroľová
 
3.-4.ročník
triedny učiteľ
Mgr. Matúš Veliký
 
3. ročník
Lenka Bambuchová
  Sára Bambuchová
Ľubomír Huňák
Jozef Jarka
Kamila Jurečková
Setayesh Olfati Bandabdi
 
4. ročník
Peter David
Martin Huňák

Budova základnej školy

Základná škola Jastrabie nad Topľou


Mukuláš

MukulášKaždý rok chodíme s pani učiteľkami na pesníčkového Mikuláša. Tohto roku pomáhali Mikulášovi aj naši spolužiaci. Program bol zaujímavý tak ako každý rok. Aj k nám žiakom ZŠ a MŠ prišiel Mikuláš spolu s čertom. Zaspievali sme im, zarecitovali, zatancovali. Mikulášovi sa program páčil, preto deťom rozdal balíčky. Teta kuchárka poprosila Mikuláša o darček, no nedostala nič, pretože spievať, recitovať ani tancovať nevie, ale vie výborne variť a to je pre Mikuláša málo, darček si nezaslúži, takto rozhodol.

 
mikulas_01mikulas_02mikulas_03mikulas_04mikulas_05mikulas_06mikulas_07mikulas_08mikulas_09