Objednávky 2020

Účastník

Popis objednaného plnenia

Hodnota

Dátum

Objednávka PDF

TENS s.r.o.
Komárany 85,
09031 Komárany

Vypracoavanie energetického certifikáctu obecnej budovy s.č. 113

 

15.05.2020