Zmluvy 2018

Názov zmluvy

Účastník zmluvy

Predmet zmluvy

Hodnota zmluvy

Uzavretá

Zverejnená

Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č.: USVRK-OIP-2018/000768-063

MVSR, Úrad spl.vlády SR pre RK,

Pribinova 2,

812 72 Bratislava

Zmena doby trvania zmluvy do 30.9-2019 alebo do ukončenia realizácie hlavných aktivít NP PVP MRK


21.12.2018

3.1.2019

Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov 2015/J/7-D, zo dňa 1.12.2015

AGROFINANCE s.r.o.,

Mlynská 1346,

093 01 Vranov nad Topľou,

IČO: 36488542 

Prenájom poľnohospodárskych pozemkov

29,35 €/rok

31.12.2018 

3.1.2019

Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov 146/2007-D, zo dňa 1.1.2007

AGROFINANCE s.r.o.,

Mlynská 1346,

093 01 Vranov nad Topľou,

IČO: 36488542

Prenájom poľnohospodárskych pozemkov

42,88 €/rok

31.12.2018

3.1.2019

Príloha č. 11  Ku zmluve č. 28001 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom

Marius Pedersen, a.s.,

Opatovská 1735, 

911 01 Trenčín,

IČO: 34115901 

ceny za pravidelný vývoz komunálneho odpadu 

 

12.12.2018

3.1.2019 

Dodatok č. 1 k Zmluve o Flexibiznis účte 

Všeobecná úverová banka a.s.,

Mlynské nivy 1, 

829 90 Bratislava

IČO: 31320155

 

Dodatok č. 1 k Zmluve o Flexibiznis účte zo dňa 20.10.2014 

 

19.12.2018 

20.12.2018