Objednávky 2019

Účastník

Popis objednaného plnenia

Hodnota

Dátum

TechAid s.r.o.

Ďačov 96,

Ďačov 082 71  

IČO: 47 786 914

Objednávka

Objednávkae tovaru ,vrátane umiestnenia a montáže tovaru k zákazke: „Interiérové vybavenie - IKT technika" pre projekt Novostavba komunitného centra Jastrabie nad Topľou

1 890, 00

15.08.2019

 

HATOPtrend s.r.o.

Jarná 413/2

Zemplínska Teplica

Objednávka

Objednanie a dodanie tovaru, vrátane umiestnenia a montáže tovaru: "INTERIÉROVÉ VYBAVENIE - schodolez" 4 900, 00€ 15.04.2019

HATOPtrend s.r.o.

Jarná 413/2

Zemplínska Teplica

Objednávka

Objednanie a dodanie tovaru, vrátane umiestnenia a montáže tovaru: "INTERIÉROVÉ VYBAVENIE - elektro spotrebiče" 2 040, 00€ 13.04.2019

MADA Slovakia s.r.o.

Puškinova 10,

Košice

Objednávka
Objednanie a dodanie tovaru, vrátane umiestnenia a montáže tovaru: "INTERIÉROVÉ VYBAVENIE - HUDOBNINY" 3 390, 00€ 13.04.2019

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31,

042 91 Košice,

Objednávka

OBJEDNÁVKA PRODUKTU VÝHODA k "Zmluve o združenej dodávke elektriny"

 

10.04.2019

KAMTEL, s.r.o.

Kendice 117,

082 01 Kendice

Objednávka

Objednanie a dodanie tovaru, vrátane umiestnenia a montáže tovaru k zákazke: "EZS a kamerový systém - komunitné centrum Jastrabie nad Topľou"

3 890, 28 €

05.02.2019