Objednávky 2017
 
Účastník Popis objednaného plnenia Hodnota Dátum

Objednávka [PDF]

OBSTARÁVATEĽ SK, s.r.o.
Ing. Iveta Beslerová
Agátová 6
075 01 Trebišov

Vypracovanie verejného obstarávania na stavbu - Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy č. 113

1.12.2017

Objednávka [PDF]

TENES s.r.o.
Komárany 85
093 01 Komárany

Spracovanie energetického auditu - projekt "Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy č. 113"
1.400,00 €
16.1.2017