Faktúry 2013

Číslo faktúry Dodávateľ
Popis fakturovaného plnenia Hodnota Dát. zaplat. Spôsob úhrady
303/2013 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222
Fa – finančné vysporiadanie za dodávku elektriny za rok 2013
-3,67 €
27.01.2014
PP
302/2013 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222
Fa – finančné vysporiadanie za dodávku elektriny za rok 2013
139,86 €
29.01.2014
PP
301/2013 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951
Fa za poplatok za  ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2013
39,96 €
14.01.2014
PP
300/2013 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. , Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
FA za dodávku – Finančný poradca, ročník 2013
14,21 €
22.01.2014
PP
299/2013 Oxana Sajdaková, Jastrabie n. T. 70, 094 35 Soľ, IČO: 41992865
Fa za dodaný tovar
130,95 €
30.12.2013
PP
298/2013 Ing. Marek Hurny, Služby požiarnej ochrany, 094 35 Soľ 369, IČO: 37353314
Fa za činnosť preventivara požiarnej ochrany obce
144,00 €
15.01.2014
PP
297/2013 COOP Jednota, Vranov n. T., spotr. družstvo, Námestie slobody 79, 093 01 Vranov n. T., IČO:31737200
FA za tovar podľa dodacích listov
121,90 €
15.01.2014
PP
296/2013 Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34115901
Fa za  zber prepravu a zneškodnenie  komunálneho odpadu
299,46 €
13.01.2014 PP
295/2013 Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34115901
Fa za  vrecia na odpad
8,64 €
13.01.2014 PP
294/2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460
Fa za vodné  a stočné
477,36 €
13.01.2014
PP
293/2013 Združenie Slanské vrchy – východ, Soľ 161, 094 35 Soľ, IČO: 37785877
Fa -  členské na rok 2013
45,00 €
08.01.2014
PP
292/2013 Poradca s.r.o, Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271
Fa za „Balíček Ročné zúčtovanie dane“
13,00 €
08.01.2014
PP
291/2013 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469
Fa za hlasové služby
45,70 €
17.01.2013
PP
290/2013 Peter Bačišin, 094 35 Jastrabie n. T. 95, IČO: 10808507
Fa za vykonanú revíziu el. inštalácie a bleskozvodu Základnej školy v Jastrabí n. T.
198,00 €
27.12.2013
PP
289/2013 Peter Bačišin, 094 35 Jastrabie n. T. 95, IČO: 10808507
Fa za vykonanú revíziu el. inštalácie a bleskozvodu kultúrneho domu, MŠ a OcÚ v Jastrabí n. T.
332,00 €
27.12.2013
PP
288/2013 INFRA Slovakia, s.r.o., J. Hollého 875, 908 73 Veľké Leváre, IČO: 44752423
Fa za učebnice pre ZŠ
20,35 €
20.12.2013
PP
287/2013 Vlastivedné múzeum v Hanušovciach n. T., Zámocká 160, 094 31 Hanušovce n. T., IČO:37781138
Fa za propagačno-informačný panel a publikáciu „650 rokov jubilujúce obce“
175,00 €
20.12.2013
PP
286/2013 JUDr. Juraj Ferenčík, advokát, Krivá č. 23, 040 01 Košice, IČO: 35557320
Fa za právne služby spojené s vymáhaním fin. čiastky
610,00 €
18.12.2013
PP
285/2013 Ing. Pitoňáková, Rosná 1, 040 01 Košice, IČO: 32524676
Fa za dodaný tovar
57,20 €
10.12.2013
PP
284/2013 DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n. T., IČO: 36490661
Fa za dodaný tovar
45,58 €
11.12.2013
PP
283/2013 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Fa za hlasové služby
11,39 €
11.12.2013
PP
282/2013 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Fa za hlasové služby
29,99 €
11.12.2013
PP
281/2013 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
19,00 €
11.12.2013 PP
280/2013 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
19,99 €
11.12.2013
PP
279/2013 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
1,00 €
11.12.2013
PP
278/2013 DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n. T., IČO: 36490661
Fa za dodaný tovar
130,72 €
11.12.2013
PP
277/2013 KOS Juraj, Sládkovičova 1957, 093 02 Hencovce, IČO: 10804714
Fa za práce montážnou plošinou MP-16
119,88 €
11.12.2013
PP
276/2013 DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n. T., IČO: 36490661
Fa za dodaný tovar
44,76 €
11.12.2013
PP
275/2013 SPP , a.s., Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava, IČO: 358 15256
Fa za odber zemného plynu
604,00 €
11.12.2013
PP
274/2013 SPP , a.s., Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava, IČO: 358 15256
Fa za odber zemného plynu
376,00 €
11.12.2013
PP
273/2013 SPP , a.s., Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava, IČO: 358 15256
Fa za odber zemného plynu
452,00 €
11.12.2013
PP
272/2013 INPROST spol. s.r.o, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava, IČO: 31363091
Fa za Obecné noviny rok 2014
52,00 €
11.12.2013
PP
271/2013 Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34115901
Fa za  zber prepravu a zneškodnenie odpadu
321,21 €
11.12.2013
PP
270/2013 Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34115901
Fa za  vrecia na odpad
16,32 €
11.12.2013
PP
269/2013 Marius Pedersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34115901
Fa za  zber prepravu a zneškodnenie odpadu
225,57 €
11.12.2013
PP
268/2013 Oxana Sajdaková, Jastrabie n. T. 70, 094 34 Soľ, IČO: 41992865
Fa za nákup tovaru
55,10 €
17.12.2013
PP
267/2013 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, IČO: 36631124
FA - predplatné časopisov
33,40 €
11.12.2013
PP
266/2013 COOP Jednota, Vranov nad Topľou, s.d., Námestie slobody 79, 093 01 Vranov n. T., IČO: 31737200
Fa za tovar podľa dodacích listov
231,55 €
11.12.2013
PP
265/2013 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469
Fa za hlasové služby - Dobropis
Vrátenie 220,00 €
17.12.2013
PP
264/2013 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469
Fa za hlasové služby
Preplatok 174,95 €
17.12.2013
PP
263/2013 Jozef Hurný , Kontrola a oprava has. techniky, 094 35 Soľ 369, IČO: 17294797
FA za kontrolu hasiacich prístrojov
63,64 €
29.11.2013
PP
262/2013 MEP Prešov, Ing. Gajdoš Jozef, Ružová 10, 080 01 Prešov, IČO: 31246982
Fa za vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v šiestich vyhotoveniach pre stavebné povolenie a realizáciu stavby na stavbu: “Riešenie bezpečnostnej situácie na štátnej ceste III/018233 v obci Jastrabie  nad Topľou – II. etapa“
4.200,00 €
29.11.2013
PP
261/2013 KAMTEL s.r.o., Kendice 117, 082 01 Kendice, IČO: 36660990
FA za dodávku a montáž kamerového systému
6.252,00 €
28.11.2013
PP
260/2013 DMJ MARKET s.r.o, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n. T., IČO: 36490661
FA za dodaný tovar
41,22 €
25.11.2013
PP
259/2013 DMJ MARKET s.r.o, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n. T., IČO: 36490661
FA za dodaný tovar
203,32 €
25.11.2013
PP
258/2013 STOKLASA textilní galanterie s.r.o., Záhumennní 22, 747 21 Kravaže, Czech Republic, IČO: 25877666
FA za dodávku tovaru
15,04 €
22.11.2013
PP
257/2013 Radoslav Čandík PKV, Komárany 159, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 46242082
Fa za 1. a  2. záručnú prehliadku plyn. kotla PROTHERM
103,40 €
25.11.2013
PP
256/2013 Abiset s.r.o., 1.mája 46/5470. 901 01 Malacky, IČO: 36289141
FA za nákup tovaru
35,82 €
20.11.2013 PP
255/2013 DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36490661
Fa za dodaný tovar
72,47 €
20.11.2013
PP
254/2013 COOP Jednota, Vranov n. T., spotrebné družstvo, Námestie slobody 79, 093 01 Vranov n. T.
IČO: 31737200
Fa za dodaný tovar
303,32 €
20.11.2013
PP
253/2013 Národné informačné stredisko SR, a.s., Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO:  35751291
FA za mesačnú licenciu do Národného informačného portálu SR
132,00 €
13.11.2013
PP
252/2013 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
3,71 €
20.11.2013
PP
251/2013 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
29,99 €
20.11.2013
PP
250/2013 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
19,00 €
20.11.2013
PP
249/2013 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
19,99 €
20.11.2013
PP
248/2013 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
1,03 €
20.11.2013
PP
247/2013 Čalúnnictvo, Michal Matta, ul. Budovateľská 1269/1, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 34896899
Fa za zhotovenie matracov  na lehatka do MŠ
345,00 € 20.11.2013
PP
246/2013 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34115901
Fa za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu
460,22 €
20.11.2013
PP
245/2013 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34115901
Fa za vrecia
8,64 €
20.11.2013
PP
244/2013 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852
FA za webhosting a služby s ním súvisiace
15,34 €
07.11.2013
PP
243/2013 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 3637127
Fa za dodanie balíčka Pracovný pomer a dojednanie mzdy
11,80 €
12.11.20213
PP
242/2013 DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou,  IČO: 36490661
Fa za dodaný tovar
58,01 €
12.11.20213
PP
241/2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
Fa za dodávku zemného plynu
452,00 €
12.11.20213
PP
240/2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
Fa za dodávku zemného plynu
319,00 €
12.11.20213
PP
239/2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
Fa za dodávku zemného plynu
513,00 €
12.11.20213
PP
238/2013 Slovak Telecom, a.s ., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Fa za hlasové služby
264,22 €
17.11.2013
PP
237/2013 Jozef Torok – Elakpro, 094 35 Soľ č. 270, IČO: 33271747
Fa za revíziu a funkčnú skúšku elektronickej poplachovej signalizácie.
115,75 €
06.11.2013
PP
236/2013 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222 Fa za dodávku a distribúciu  elektriny
74,00 €
08.11.2013
PP
235/2013 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222
Fa za dodávku a distribúciu  elektriny
605,00 €
08.11.2013
PP
234/2013 DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou,  IČO: 36490661
Fa za dodaný tovar
58,31 €
05.11.2013
PP
233/2013 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859
Fa za vysprávky  obaľovanou drvou
877,91 €
05.11.2013
PP
232/2013 Jozef Gazdík, Hencovská 1802, 093 02 Hencovce, IČO: 33272743
Fa za kontrolu a čistenie komínových telies
276,00 €
05.11.2013
PP
231/2013 DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n. T. , IČO:36490661
FA za tovar pre ŠJ pri MŠ
69,06 €
29.10.2013
PP
230/2013 ALDA VV, s.r.o., Dobrianskeho 2569, 093 01 Vranov n. T., IČO: 44779275
Fa za tovar
33,20 €
25.10.2013
PP
229/2013 ALDA VV, s.r.o., Dobrianskeho 2569, 093 01 Vranov n. T., IČO: 44779275
Fa za tovar
265,60 €
25.10.2013
PP
228/2013 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
3,36 €
15.10.2013
PP
227/2013 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
29,99 €
15.10.2013
PP
226/2013 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
19,00 €
15.10.2013
PP
225/2013 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
19,99 €
15.10.2013
PP
224/2013 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
1,04 €
15.10.2013
PP
223/2013 DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n. T. , IČO:36490661
FA za tovar pre ŠJ pri MŠ
44,10 €
15.10.2013
PP
222/2013 DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n. T. , IČO:36490661
FA za tovar pre ŠJ pri MŠ
151,78 €
15.10.2013
PP
221/2013 DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n. T. , IČO:36490661
FA za tovar pre ŠJ pri MŠ
89,58 €
15.10.2013
PP
220/2013 JUVENIA- EDUCATION, n. o. Levočská 866, 058 01 Poprad, IČO: 37886657
Fa za časopisy pre MŠ
49,10 €
04.10.2013 PP
219/2013 Jurík Peter – LISA, 925 06 Čierna Voda 390, IČO: 41590463
Fa za prezentáciu obce a neobmedzené služby na celoslovenskom informačnom portáli www.slovakregion.sk
27,88 €
04.10.2013 PP
218/2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
Fa za dodávku zemného plynu
452,00 €
04.10.2013
PP
217/2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
Fa za dodávku zemného plynu
310,00 €
04.10.2013
PP
216/2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
Fa za dodávku zemného plynu
193,00 €
04.10.2013
PP
215/2013 Východoslovenská  vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36270460
Fa za vodné
9,43 €
04.10.2013
PP
214/2013 Východoslovenská  vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36270460
Fa za vodné a stočné
474,71 €
04.10.2013
PP
213/2013 Východoslovenská  vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36270460
Fa za realizáciu kanalizačnej prípojky
18,50 €
04.10.2013
PP
212/2013 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34115901
Fa za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu
340,71 €
15.10.2013
PP
211/2013 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34115901
Fa za predaj vriec
7,20 €
15.10.2013
PP
210/2013 COOP Jednota, Vranov n. T. , s.d., Námestie slobody 79, 093 01 Vranov n. T. , IČO: 31737200
FA za tovar
293,04 €
15.10.2013
PP
209/2013 Slovak Telekom,  a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Fa za hlasové služby
47,47 €
19.10.2013
PP
208/2013 DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n. T. , IČO: 36490661
FA za dodávku tovaru pre ŠJ
18,18 €
04.10.2013
PP
207/2013 DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n. T. , IČO: 36490661
FA za dodávku tovaru pre ŠJ
32,24 €
27.09.2013
PP
206/2013 DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n. T. , IČO: 36490661
FA za dodávku tovaru pre ŠJ
87,35 €
27.09.2013
PP
205/2013 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34115901
Fa za predaj vriec
17,76 €
17.09.2013 PP
204/2013 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34115901
Fa za zber, prepravu a zneškodnenie  komunálneho  odpadu
318,26 €
17.09.2013 PP
203/2013 Poradca podnikateľa, spoll. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
Fa za dodávku  tovaru
19,98 €
18.09.2013
PP
202/2013 Poradca podnikateľa, spoll. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503
Fa za dodávku  tovaru
53,21 €
18.09.2013
PP
201/2013 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradová 7/1, 81103 Baratislava
Fa za produkt aSc Agenda
63,00 €
17.09.2013
PP
200/2013 Orange Slovensko, a.s.,  Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
3,38 €
17.09.2013
PP
199/2013 Orange Slovensko, a.s.,  Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
29,99 €
17.09.2013
PP
198/2013 Orange Slovensko, a.s.,  Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
19,00 €
17.09.2013
PP
197/2013 Orange Slovensko, a.s.,  Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
19,99 €
17.09.2013
PP
196/2013 Orange Slovensko, a.s.,  Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
1,00 €
17.09.2013
PP
195/2013 SLOVPOL, spol. s.r.o., Orechová 847/1, 093 03 Vranov n.T., IČO: 31680445
Fa za opravu kosačky
18,00 €
16.09.2013
PP
194/2013 SLOVPOL, spol. s.r.o., Orechová 847/1, 093 03 Vranov n.T., IČO: 31680445
Fa za predaj kosačky
212,00 €
16.09.2013
PP
193/2013 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
FA za dodávku zemného plynu
452,00 €
10.09.2013
PP
192/2013 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
FA za dodávku zemného plynu
100,00 €
10.09.2013
PP
191/2013 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
FA za dodávku zemného plynu
62,00 €
10.09.2013
PP
190/2013 DMJ MARKET  s.r.o, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n. T., IČO: 36490661
Fa za dodávku tovaru pre ŠJ
11,02 €
10.09.2013
PP
189/2013 DMJ MARKET  s.r.o, Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n. T., IČO: 36490661
Fa za dodávku tovaru pre ŠJ
21,23 €
10.09.2013
PP
188/2013 DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 0893 01 Vranov n. T. , IČO:36490661
FA za dodaný tovar
254,17 €
10.09.2013
PP
187/2013 DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 0893 01 Vranov n. T. , IČO:36490661
FA za dodaný tovar
143,04 €
10.09.2013
PP
186/2013 COOP Jednota, Vranov nad Topľou, s.d. , Námestie slobody 79, 093 01 Vranov n. T., IČO: 31737200
FA za dodaný tovar
38,39 €
10.09.2013
PP
185/2013 Vydavateľstvo NOMI, s.r.o,  Magnezitárska 11, 040 13 Košice, IČO: 36790354
Fa za nákup pomôcok pre MŠ
49,61 €
10.09.2013
PP
184/2013 Slovak Telekom,  a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Fa za hlasové služby
48,35 €
17.09.2013
PP
183/2013 Anna Mattová, Čalúnnnictvo, Budovateľska 1269/1,  093 01 Vranov n. T. , IČO: 41802870
FA za opravu a čalúnenie sedakov na stoličky
77,00 €
28.08.2013
PP
182/2013 Národné informačné stredisko SR, a.s., Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 35751291
Fa za export údajov z registra nehnuteľnosti  - DZN
120,00 €
30.08.2013 PP
181/2013 NOMILAND, s.r.o. , Magnezitárska 11, 040 13 Košice,  IČO:  36174319
Fa za dodávku tovaru
20,50 €
05.09.2013
PP
180/2013 Mgr. Jozef Červeňák, AGENTÚRA EKOLINS, 049 35 Roštár  č. 20, IČO: 37339184
Fa za  poskytnutie poradenských služieb
250,00 €
05.09.2013
PP
179/2013 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námestie mieru 2,  080 01 Prešov, IČO: 31954120
Fa za dodávku  tovaru
11,55 €
05.09.2013
PP
178/2013 Ondrej Fober, Hviezdoslavova 2731/28,  Vranov n. T., IČO: 34331956
Fa za nákup  tovaru
238,00 €
30.08.2013
PP
177/2013 Wintex s.r.o, Vranov n. T.
Budovateľská 1290
093 01 Vranov n. T.
IČO: 31700438
Fa za nákup tovaru
225,58 €
28.08.2013
PP
176/2013 František  Fabian - DATASERVIS,  Námestie slobody 2,  093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 10719814
Fa za antivírusový program
50,33 €
28.08.2013
PP
175/2013 Orange Slovensko, a.s.,  Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
5,14 €
20.08.2013 PP
174/2013 Orange Slovensko, a.s.,  Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
29,99 €
20.08.2013 PP
173/2013 Orange Slovensko, a.s.,  Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
19,00 €
20.08.2013 PP
172/2013 Orange Slovensko, a.s.,  Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
20,20 €
20.08.2013 PP
171/2013 Orange Slovensko, a.s.,  Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
1,01 €
20.08.2013
PP
170/2013 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica ,  IĆO: 366 311 24
Fa za dodávku časopisov pre MŠ Jastrabie n. T.
11,30 €
14.08.2013
PP
169/2013 IURA EDITION, spol. s.r.o,  Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
Fa za predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO a OBCÍ
69,60 €
31.08.2013
PP
168/2013 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
Fa za hlasové služby
47,47 €
17.08.2013
PP
167/2013 Projektová kancelária elektro, Ing. Ján Soták, Dukl. hrdinov 2473, 093 01 Vranov n. T.
Fa za videozáznam a kopírovanie videozáznamu osláv 650. výročia 1.písomnej zmenky o obci Jastrabie nad Topľou konaných dňa 21.7.2013
350,00 €
16.08.2013
PP
166/2013 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica ,  IĆO: 366 311 24
Fa za dodávku časopisov pre MŠ Jastrabie n. T.
18,00 €
28.08.2013
PP
165/2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy  44/a, 825 11 Bratislava 26
Fa za dodávku  zemného plynu
452,00 €
13.08.2013
PP
164/2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy  44/a, 825 11 Bratislava 26
Fa za dodávku  zemného plynu
30,00 €
13.08.2013
PP
163/2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy  44/a, 825 11 Bratislava 26
Fa za dodávku  zemného plynu
48,00 €
13.08.2013
PP
162/2013 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín,  IČO: 34115901
Fa za  zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu
293,97 €
13.08.2013
PP
161/2013 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín,  IČO: 34115901
Fa za  predaj vriec
10,08 €
13.08.2013
PP
160/2013 Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 36211222
Fa za dodávku el. energie
74,00 €
08.08.2013
PP
159/2013 Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 36211222
Fa za dodávku el. energie
605,00 €
08.08.2013
PP
158/2013 Ján Vancák- Medzinárodná autobusová doprava
ul. Hencovská 1819
093 02 Hencovce
IČO: 35341386
Fa za prepravu osôb
238,00 €
1.8.2013
PP
157/2013 Ján Hlad
prevádzka Soľ 50
094 35 Soľ
IČO: 40055655
Fa za dodaný tovar
281,50 €
31.7.2013
PP
156/2013 IURA EDITION, spol. s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava 2
Fa  za dodaný tovar
19,60 €
30.7.2013
PP
155/2013 ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
974 72 Banská Bystrica
IČO: 31331131
Fa za tovar
33,36 €
30.7.2013
PP
154/2013 Ing. Miloš Supuka SHR
094 33 Vyšný Žipov 209
IČO: 14322269
Fa za jatočnú ošípanú
305,28 €
24.7.2013
PP
153/2013 Obecný podnik služieb s.r.o.
Bystré 98
094 34 Bystré
IČO: 36488402
Fa za zapožičanie javiska s prístreškom na deň 21.07.2013
180,00 €
24.7.2013
PP
152/2013 DMJ MARKET s.r.o,
Budovateľská 1288
093 01 Vranov nad Topľou
Fa za dodávku tovaru
612,10 €
24.7.2013
PP
151/2013 Folkllórny súbor Orgonina
Dr. C. Daxnera 87
093 16 Vranov nad Topľou
Fa za vystúpenie Folklórneho súboru Orgonina z Vranova n. T. dňa 21.7.2013
500,00 €
23.7.2013
PP
150/2013
Orange  Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
3,36 €
18.7.2013
PP
149/2013
Orange  Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
29,99 €
18.7.2013
PP
148/2013
Orange  Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
27,10 €
18.7.2013
PP
147/2013
Orange  Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
30,50 €
18.7.2013
PP
146/2013
Orange  Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
1,00 €
18.7.2013
PP
145/2013
Ing. Marek Hurný
Služby požiarnej ochrany
094 35 Soľ 369
IČO: 37353314
Fa za činnosť preventivara požiarenej ochrany obce
144,00 €
18.7.2013
PP
144/2013
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735
911 01 Trenčín
IČO: 34115901
Fa za dodávku  vriec na odpad
300,86 €
18.7.2013
PP
143/2013
Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735
911 01 Trenčín
IČO: 34115901
Fa za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu
300,86 €
18.7.2013
PP
142/2013
SLOVPOL, spol. s.r.o,
Orechová 847/1
093 03 Vranov nad Topľou
Fa za  predaj náhradných dielov
36,50 €
18.07.2013
PP
141/2013
TRIBE kom. spol.
094 31 Medzianky 88
B. Nemcovej 1154
Vranov n. T.
IČO: 31688101
Fa za nákup tovaru
210,20 €
11.07.2013
PP
140/2013
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Fa za  jedálne kupóny
1495,52 €
02.07.2013
PP
139/2013 Ferex, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra
IČO: 17682258
Fa za dodávku kontajnerov na TKO
441,60 €
02.07.2013
PP
138/2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
Fa za dodávku zemného plynu
452,00 €
11.7.2013
PP
137/2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
Fa za dodávku zemného plynu
30,00 €
11.7.2013
PP
136/2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
Fa za dodávku zemného plynu
48,00 €
11.7.2013
PP
135/2013 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50
042 48 Košice
Fa za vodné a stočné – nájomné byty
538,85 €
11.7.2013
PP
134/2013 COOP Jednota Vranov nad Topľou
Námestie slobody 79
093 01 Vranov nad Topľou
Fa za dodávku tovaru
254,45 €
11.7.2013
PP
133/2013 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Fa za hlasové služby
48,90 €
17.07.2013
PP
132/2013 Ján Hlad
Prevádzka Soľ 50
094 35 Soľ
IČO: 40055655
Fa za dodávku tovaru
248,60 €
12.07.2013
PP
131/2013 SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Fa za dodávku plynu – vyúčtovanie, ktorého výsledkom je preplatok
-11,08 €
2.7.2013 PP
130/2013 SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Fa za dodávku plynu – vyúčtovanie, ktorého výsledkom je nedoplatok
503,99 €
2.7.2013
PP
129/2013 SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Fa za dodávku plynu – vyúčtovanie, ktorého výsledkom je nedoplatok
173,00 €
2.7.2013
PP
128/2013 Ekotera Prešov
Ing. Gajdošová
Ružová 10
080 01 Prešov
IČO: 35061235
Fa za vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavbu: „Protipovodňová ochrana intravilánu obce Jastrabie n. Topľou – protipovodňová hrádza“
2150,00 €
2.7.2013
PP
127/2013 DMJ Market s.r.o,
Budovateľská 1288
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36490661
Fa za  dodávku  potravín do ŠJ
19,37 €
2.7.2013
PP
126/2013 Mgr. Jozef  Červeňák
Agentúra ekolims
Roštár 20
049 35
IČO: 37339184
Fa za poskytovanie poradenských služieb v oblasti Rómskej problematiky
300,00 €
27.06.2013
PP
125/2013 DMJ Market, s.r.o.
Budovateľská 1288
093 01 Vranov n. T.
IČO: 36490661
Fa za nákup tovaru
47,17 €
24.06.2013
PP
124/2013 DMJ Market, s.r.o.
Budovateľská 1288
093 01 Vranov n. T.
IČO: 36490661
Fa za nákup tovaru
33,05 €
24.06.2013
PP
123/2013 COOP Jednota
Vranov n. T.  spot. družstvo
Námestie slobody 79
093 01 Vranov n. T.
IČO: 31737200
Fa za nákup tovaru
202,46 €
24.06.2013
PP
122/2013 Orange Slovensko,  a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
FA za hlasové služby
3,36 €
19.06.2013
PP
121/2013 Orange Slovensko,  a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
FA za hlasové služby
29,99 €
19.06.2013
PP
120/2013 Orange Slovensko,  a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
FA za hlasové služby
25,57 €
19.06.2013
PP
119/2013 Orange Slovensko,  a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
FA za hlasové služby
20,09 €
19.06.2013
PP
118/2013 Orange Slovensko,  a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
FA za hlasové služby
1,00 €
19.06.2013
PP
117/2013 Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735
911 01 Trenčín
IČO: 34115901
Fa za zneškodnenie komunálneho odpadu
413,16 €
19.06.2013
PP
116/2013 Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735
911 01 Trenčín
IČO: 34115901
Fa za vrecia na plasty
17,28 €
19.06.2013
PP
115/2013 IVES Košice
Čsl. armády 20
041 18 Košice
Fa za  služby  STP APV
143,65 €
12.06.2013
PP
114/2013 TRIBE kom.spol.
094 31 Medzianky 88
Vranov nad Topľou
Fa za nákup tovaru
195,10 €
12.06.2013
PP
113/2013 DMJ MARKET s.r.o.
Budovateľská 1288
Vranov nad Topľou
IČO: 36490661
Fa za nákup tovaru
45,05 €
07.06.2013
PP
112/2013 COOP Jednota, Vranov nad Topľou
Námestie slobody 79
093 01 Vranov n. T.
IČO: 31737200
Fa za nákup tovaru
50,76 €
07.06.2013
PP
111/2013 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
FA za hlasové služby
47,87 €
17.06.2013
PP
110/2013 Ondrej Fober – FOBER
Hviezdoslavova 2731/28
Vranov n. T.
IČO: 34331956
Fa za nákup tovaru pre AČ
344,46 €
31.05.2013
PP
109/2013 AUDIT Consult CD, s.r.o.
Duklianskych hrdinov 2473
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36456471
Fa za služby spojené s audítorským overovaním účtovnej  závierky zostavenej za  účtovné obdobie 2012
400,00 €
31.05.2013
PP
108/2013 SLOVGRAM
Jakubovo námestie 14
813 48  Bratislava
Fa za verejný prenos zvukových záznamov
33,50 €
31.05.2013
PP
107/2013 DMJ Market, s.r.o.
Budovateľská 1288
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36490661
Fa za nákup potravín pre ŠJ
27,01 €
30.05.2013
PP
106/2013 DMJ Market, s.r.o.
Budovateľská 1288
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36490661
Fa za nákup potravín pre ŠJ
57,22 €
30.05.2013
PP
105/2013 DMJ Market, s.r.o.
Budovateľská 1288
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36490661
Fa za nákup potravín pre ŠJ
38,39 €
20.05.2013
PP
104/2013 DISCOVER SLOVAKIA
RNDr. Pavol Kaňuch
Juskova Voľa 90
094 12
fa za účasť na študijnej ceste MAS LEV
35,00 €
17.05.2013
PP
103/2013 AKTIVA -Vladimír Jankovič
Sládkovičova 19
Janka Kráľa 889/20
050 01 Revúca
fa za nákup tonerov pre ZŠ
60,00 €
17.05.2013
PP
102/2013 DMJ Market, s.r.o.
Budovateľská 1288
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36490661
Fa za nákup potravín pre ŠJ
19,96 €
17.05.2013
PP
101/2013 DMJ Market, s.r.o.
Budovateľská 1288
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36490661
Fa za nákup potravín pre ŠJ
96,17 €
17.05.2013
PP
100/2013 Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
3,46 €
17.05.2013
PP
99/2013 Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
29,99 €
17.05.2013
PP
98/2013 Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
17,99 €
17.05.2013
PP
97/2013 Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
20,16 €
17.05.2013
PP
96/2013 Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
1,00 €
17.05.2013
PP
95/2013 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Fa za dodávku  zemného plynu
460,00 €
07.05.2013
PP
94/2013 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Fa za dodávku  zemného plynu
75,00 €
07.05.2013
PP
93/2013 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Fa za dodávku  zemného plynu
112,00 €
07.05.2013
PP
92/2013 DMJ Market, s.r.o.
Budovateľská 1288
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36490661
Fa za nákup potravín pre ŠJ
20,58 €
07.05.2013
PP
91/2013 COOP Jednota, Vranov nad Topľou
Námestie slobody 79
093 01 Vranov n. T.
IČO: 31737200
Fa za nákup potravín pre ŠJ
248,30 €
17.05.2013
PP
90/2013 Marius Pedersen
Opatovská 1735
911 01 Trenčín
IČO: 34115901
Fa za odvoz a zneškodnenie odpadu
264,00 €
07.05.2013
PP
89/2013 Marius Pedersen
Opatovská 1735
911 01 Trenčín
IČO: 34115901
Fa za odvoz a zneškodnenie odpadu
225,12 €
07.05.2013
PP
88/2013 Marius Pedersen
Opatovská 1735
911 01 Trenčín
IČO: 34115901
Fa za vrecia na odpad
7,20 €
07.05.2013
PP
87/2013 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Fa za hlasové služby
47,47 €
17.05.2013
PP
86/2013 DMJ Market, s.r.o.
Budovateľská 1288
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36490661
Fa za nákup potravín pre ŠJ
28,75 €
06.05.2013
PP
85/2013 VSE, a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 36211222
Fa za dodávku elektrickej energie
74,00 €
06.05.2013
PP
84/2013 VSE, a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 36211222
Fa za dodávku elektrickej energie
605,00 €
09.05.2013
PP
83/2013 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Fa za preplatok  zemného plynu
138,19 €
30.04.2013
PP
82/2013 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Fa za nedoplatok  zemného plynu
112,56 €
26.04.2013
PP
81/2013 ABANDON s.r.o.
Bronzová 8
040 17 Košice- Barca
Fa za nákup toneru pre MŠ
30,00 €
26.04.2013
PP
80/2013 REMEK s.r.o.
Nálepkova 2
949 01 Nitra
Fa za služby o používaní SW za rok 2013
282,00 €
26.04.2013
PP
79/2013 Marius Pedersen
Opatovská 1735
911 01 Trenčín
IČO: 34115901
Fa za vrecia na odpad
3,84 €
26.04.2013
PP
78/2013 Marius Pedersen
Opatovská 1735
911 01 Trenčín
IČO: 34115901
Fa za odvoz a zneškodnenie odpadu
267,96 €
26.04.2013
PP
77/2013 DMJ Market, s.r.o.
Budovateľská 1288
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36490661
Fa za nákup potravín pre ŠJ
175,39 €
19.04.2013
PP
76/2013 DMJ Market, s.r.o.
Budovateľská 1288
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36490661
Fa za nákup potravín pre ŠJ
58,74 €
19.04.2013
PP
75/2013 Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
5,75 €
19.04.2013
PP
74/2013 Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
29,99 €
19.04.2013
PP
73/2013 Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
17,90 €
19.04.2013
PP
72/2013 Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
20,02 €
19.04.2013
PP
71/2013 Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
1,08 €
19.04.2013
PP
70/2013 DMJ Market, s.r.o.
Budovateľská 1288
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36490661
Fa za nákup potravín pre ŠJ
125,52 €
10.04.2013
PP
69/2013 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Fa za dodávku zemného plynu
460,00 €
09.04.2013
PP
68/2013 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Fa za dodávku zemného plynu
292,00 €
09.04.2013
PP
67/2013 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Fa za dodávku zemného plynu
195,00 €
09.04.2013
PP
66/2013 COOP Jednota, Vranov n. T., spot. družstvo
Námestie slobody 79
093 01 Vranov n. T.
IČO: 31737200
Fa za dodávku tovaru do ŠJ
392,69 €
19.04.2013
PP
65/2013 ALDA VV, s.r.o.
Dobrianskeho 2569
093 01 Vranov n. T.
IČO: 44779275
Fa za nákup školských potrieb
182,60 €
08.04.2013
PP
64/2013 ALDA VV, s.r.o.
Dobrianskeho 2569
093 01 Vranov n. T.
IČO: 44779275
Fa za nákup školských potrieb
33,20 €
08.04.2013
PP
63/2013 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Fa za hlasové služby
47,65 €
17.04.2013
PP
62/2013 VVS, a.s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460
FA za vodné a stočné
796,66 €
26.03.2013
PP
61/2013 DMJ Market, s.r.o.
Budovateľská 1288
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36490661
Fa za dodávku tovaru do školskej jedálne
23,53 €
26.03.2013
PP
60/2013 DMJ Market, s.r.o.
Budovateľská 1288
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36490661
Fa za dodávku tovaru do školskej jedálne
39,62 €
26.03.2013
PP
59/2013 DMJ Market, s.r.o.
Budovateľská 1288
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36490661
Fa za dodávku tovaru do školskej jedálne
43,39 €
14.03.2013
PP
58/2013 Marius Pedersen
Opatovská 1735
911 01 Trenčín
IČO: 34115901
Fa za dodávku vriec na odpad 261,36 €
14.03.2013
PP
57/2013 Marius Pedersen
Opatovská 1735
911 01 Trenčín
IČO: 34115901
Fa za dodávku vriec na odpad
7,97 €
10.04.2013
PP
56/2013 Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
9,48 €
14.03.2013
PP
55/2013 Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
29,99 €
14.03.2013
PP
54/2013 Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
17,90 €
14.03.2013
PP
53/2013 Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
20,11 €
14.03.2013
PP
52/2013 Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
1,00 €
14.03.2013
PP
51/2013 COOP Jednota, Vranov nad Topľou
Námestie slobody 79
093 01 Vranov n. T.
IČO: 31737200
Fa za dodávku tovaru do školskej jedálne
187,86 €
14.03.2013
PP
50/2013 WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20
917 01 Trnava
IČO: 36743852
Fa za wevhosting a služby s ním súvisiace
49,10 €
11.03.2013
PP
49/2013 COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spot. družstvo
Námestie slobody 79
Vranov n. T.
IČO: 31737200
Fa za dodávku tovaru pre ŠJ
59,46 €
11.03.2013
PP
48/2013 DMJ MARKET, s.r.o.
Budovateľská 1288
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36490661
Fa za dodávku tovaru pre ŠJ
43,15 €
11.03.2013
PP
47/2013 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
IČO: 31592503
Fa za ročný prístup – Verejná správa Slovenskej republiky
76,00 €
14.03.2013
PP
46/2013 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Fa za dodávku  zemného plynu
533,00 €
11.03.2013
PP
45/2013 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Fa za dodávku  zemného plynu
356,00 €
11.03.2013
PP
44/2013 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Fa za dodávku  zemného plynu
460,00 €
11.03.2013
PP
43/2013 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Odštepný závod Košice
Ďumbierska 14
041 59 Košice
IČO: 3602204704
Fa za prenájom drobných vodných tokov
1,00 €
11.03.2013
PP
42/2013 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Fa za dodávku zemného plynu
-61,16 €

PP
41/2013 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Fa za hlasové služby
47,47 €
17.03.2013
PP
40/2013 DMJ Market s.r.o,
Budovateľská 1288
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36490661
Fa za nákup tovaru do ŠJ
22,94 €
28.02.2013
PP
39/2013 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
Bottova 3
080 01 Prešov
IČO: 36468924
FA za nákup tonerov
82,30 €
28.02.2013
PP
38/2013 BALWEEN Slovakia, s.r.o.
Hencovská 1871/46
Vranov nad Topľou
IČO: 44994885
Fa za kalendáre na rok 2013
364,08 €
28.02.2013
PP
37/2013 František Fabian – DATASERVIS
Námestie slobody 2
093 01 Vranov n. T.
IČO: 10719814
Fa za nákup Notebook HP650 Renew
354,00 €
21.02.2013
PP
36/2013 Štýl – Ivanov s.r.o
094 09 Vyšný Kazimír 23
IČO: 36498548
Fa za opravu motorovej píly Stihl MS 230
115,98 €
21.02.2013
PP
35/2013 Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735
911 01 Trenčín
IČO: 34115901
Fa za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu
267,30 €
13.02.2013
PP
34/2013 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
3,36 €
13.02.2013
PP
33/2013 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
29,99 €
13.02.2013
PP
32/2013 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
17,90 €
13.02.2013
PP
31/2013 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
19,99 €
13.02.2013
PP
30/2013 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za hlasové služby
1,00 €
13.02.2013
PP
29/2013 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Fa za dodávku zemného plynu
460,00 €
13.02.2013
PP
28/2013 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Fa za dodávku zemného plynu
378,00 €
13.02.2013
PP
27/2013 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Fa za dodávku zemného plynu
565,00 €
13.02.2013
PP
26/2013 DMJ Market s.r.o.
Budovateľská 1288
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36490661
Fa za dodávku tovaru do ŠJ
28,40 €
05.02.2013
PP
25/2013 COOP Vranov
Námestie slobody 79
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31737200
Fa za dodaný tovar do ŠJ
196,27 €
13.02.2013
PP
24/2013 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 33763469
Fa za hlasové služby
97,12 €
13.02.2013
PP
23/2013 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 33763469
Fa za hlasové služby
54,32 €
17.02.2013
PP
22/2013
VSE, a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 36211222
Fa za spotrebu el. energie
74,00 €
05.02.2013
PP
21/2013
VSE, a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 36211222
Fa za spotrebu el. energie
605,00 €
08.02.2013
PP
20/2013
WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20
917 01 Trnava
IČO: 36743852
Fa za webhosting a služby s ním súvisiace
14,75 €
31.01.2013
PP
19/2013
Ing. Hajduk Ján ELCOMP
Hronského 1167
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 17293600
Fa za demontáž vianočnej výzdoby a opravu verejného osvetlenia
206,40 €
31.01.2013
PP
18/2013
KOS Juraj
Sládkovičova 1957
093 02 Hencovce
IČO: 10804714
Fa za práce montážnou plošinou
83,04 €
31.01.2013
PP
17/2013
DMJ Market s.r.o.
Budovateľská 1288
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36490661
Fa za dodávku tovaru do ŠJ
13,24 €
31.01.2013
PP
16/2013
DMJ Market s.r.o.
Budovateľská 1288
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36490661
Fa za dodávku tovaru do ŠJ
138,58 €
31.01.2013
PP
15/2013
Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11
010 11 Žilina
IĆO: 31575951
Fa za vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2012
39,96 €
30.01.2013
PP
14/2013
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Fa za dodávku zemného plynu
114,59 €
30.01.2013 PP
13/2013
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Fa za dodávku zemného plynu
-333,89 €
PP
12/2013
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Fa za dodávku zemného plynu
-55,46 €

PP
11/2013 LE Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Fa za stravné lístky
1122,89 €
14.01.2013
PP
10/2013
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270
Fa za hlasové služby
3,36 €
14.01.2013
PP
9/2013
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270
Fa za hlasové služby
29,99 €
14.01.2013
PP
8/2013
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270
Fa za hlasové služby
17,99 €
14.01.2013
PP
7/2013
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270
Fa za hlasové služby
20,53 €
14.01.2013
PP
6/2013
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270
Fa za hlasové služby
1,00 €
14.01.2013
PP
5/2013
INPROST spol. s.r. o.
Smrečianska 29
811 05 Bratislava
IČO: 31363091
Fa za tlačivá „Daň z nehnuteľnosti“
65,00 €
11.01.2013
PP
4/2013
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Fa za dodávku zemného plynu
460,00 €
08.01.2013
PP
3/2013
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Fa za dodávku zemného plynu
390,00 €
08.01.2013
PP
2/2013
SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Fa za dodávku zemného plynu
583,00 €
08.01.2013
PP
1/2013 INPROST s.r.o.
Smrečianska 29
811 05 Bratislava 1
IČO: 31363091
Fa za Obecné noviny  rok 2013
52,00 €
08.01.2013
PP