Faktúry 2012
 
Číslo faktúry Dodávateľ
Popis fakturovaného plnenia Hodnota Dát. zaplat. Spôsob úhrady
229/2012 Marius Pedersen
Opatovská 1735
911 01 Trenčín
IČO: 34115901
FA za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu
292,25 €
30.01.2013
PP
228/2012 VSE, a. s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IĆO: 36211222
Fa za dodávku a distribúciu elektriny
8,83 €
31.12.2012
PP
227/2012 VSE, a. s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IĆO: 36211222
Fa za dodávku a distribúciu elektriny
113,33 €
31.12.2012
PP
226/2012 MEP Prešov
Ing. Gajdoš
Ružová 10
080 01 Prešov
IČO:  31246982
Fa za vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie  na stavbu „Riešenie bezpečnostnej situácie na štátnej ceste III/018233 v obci jastrabie n. T. – II. etapa“
1149,60 €
21.02.2012
PP
225/2012 Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23/A
010 01 Žilina
IČO: 31592503
Fa za dodávku Finančného spravodajcu, ročník 2012
11,30 €
16.01.2013
PP
224/2012 Ing. Marek Hurný
Služby požiarnej ochrany
094 35 Soľ 369
IČO: 37353314
Fa za činnosť preventivara požiarnej ochrany obce
168,00 €
11.01.2013
PP
223/2012 COOP Jednota Vranov nad Topľou, s. d.
Námestie slobody 79
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31737200
Fa za nákup tovaru do školskej jedálne
270,53 €
11.01.2013
PP
222/2012 Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
Predplatné za ZVESTI MS a MK SR
6,00 €
11.01.2013
PP
221/2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
FA za hlasové služby
47,47 €
17.01.2013
PP
220/2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460
FA za vodné a stočné
173,29 €
07.01.2013
PP
219/2012 Združenie Slanské vrchy – východ
Soľ 161
094 35
IČO: 37785877
Fa za riadne členské na rok 2012
45,00 €
21.12.2012
PP
218/2012 Asociácia správcov registratúry
M. R. Štefánika 310
972 71 Nováky
IČO: 37922190
Fa za účasť na odbornom Seminári „Správa registratúry“
39,00 €
08.11.2012
PP
217/2012 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Odštepný závod Košice
Ďumbierska 14
041 59 Košice
Fa na nájom vodného toku
1,00 €
18.12.2012
PP
216/2012 Alis Slovakia s.r.o
Štúrova 129
093 01 Vranov n. T.
IČO: 36487937
Fa za kamennú soľ
14,40 €
18.12.2012
PP
215/2012 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za telefón. služby
6,89 €
18.12.2012
PP
214/2012 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za telefón. služby
29,99 €
18.12.2012
PP
213/2012 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za telefón. služby
21,10 €
18.12.2012
PP
212/2012 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za telefón. služby
21,20 €
18.12.2012
PP
211/2012 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za telefón. služby
1,00 €
18.12.2012
PP
210/2012 Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735
911 01 Trenčín
IČO: 34115901
Fa za dodávku plastových vriec na odpad
9,12 €
18.12.2012
PP
209/2012 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
FA za odber zemného plynu
431,24 €
14.12.2012
PP
208/2012 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
FA za odber zemného plynu
366,00 €
14.12.2012
PP
207/2012 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
FA za odber zemného plynu
547,00 €
14.12.2012
PP
206/2012 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
FA za odber zemného plynu
460,00 €
14.12.2012
PP
205/2012 Jozef Gazdík
Hencovská 1802
093 02 Hencovce
IČO: 33272743
FA za kontrolu a čistenie komínových telies na objektoch nájomných bytov nižšieho štandardu
144,00 €
14.12.2012
PP
204/2012 COOP Jednota Vranov n. T., s.d.
Námestie slobody 79
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31737200
Fa za nákup tovaru do školskej jedálne
300,44 €
14.12.2012
PP
203/2012 Slovak Telekom, a,s,
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Fa za telefón. služby
47,47 €
17.12.2012
PP
202/2012 DMJ MARKET s.r.o.
Budovateľská 1288
093 01 Vranov n. T.
IČO: 36490661
Fa za dodávku tovaru do školskej jedálne
126,98 €
03.12.2012
PP
201/2012 Národné informačné stredisko SR, a.s.
Pribinova 4
811 09 Bratislava
IČO: 35751291
Fa za 12 mesačnú licenciu do Národného informačného portálu SR
90,00 €
27.11.2012
PP
200/2012 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
IČO: 31592503
Fa za ročný prístup – EPI finančný spravodajca
25,20 €
14.11.2012
PP
199/2012 Detské ihriská, s.r.o.
Obchodná 9/17
078 01 Sečovce
IČO: 44845685
Fa za dodávku a montáž zariadenia detského ihriska
469,80 €
26.11.2012
PP
198/2012 TOPlast a.s.
Werferova 1
040 11 Košice
IČO: 36213241
Fa za dodávku zariadenia  detského ihriska
1.446,01 €
20.11.2012
PP
197/2012 Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735
911 01 Trenčín
IČO: 34115901
Fa za dodávku plastových vriec
8,64 €
20.11.2012
PP
196/2012 Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735
911 01 Trenčín
IČO: 34115901
Fa za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu
267,63 €
20.11.2012
PP
195/2012 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za telef. služby
3,36 €
14.11.2012
PP
194/2012 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za telef. služby
29,99 €
14.11.2012
PP
193/2012 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za telef. služby
18,52 €
14.11.2012
PP
192/2012 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za telef. služby
20,24 €
14.11.2012
PP
191/2012 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
Fa za telef. služby
1,00 €
14.11.2012
PP
190/2012 Spektrum Stropkov, s.r.o.
Námestie SNP 538
091 01 Stropkov
IČO: 31708617
Fa za uverejnenie oznamu
15,00 €
20.11.2012
PP
189/2012 Mgr. Jozef Kuba
Sídlisko 1.mája H/65
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 30 620 791
Fa za uverejnenie oznamu  vo Vranovských NOVINKÁCH
70,20 €
14.11.2012
PP
188/2012 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 25815256
Fa za dodávku zemného plynu
465,00 €
12.11.2012
PP
187/2012 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 25815256
Fa za dodávku zemného plynu
311,00 €
12.11.2012
PP
186/2012 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 25815256
Fa za dodávku zemného plynu
460,00 €
12.11.2012
PP
185/2012 DMJ Market  s.r.o.
Budovateľská 1288
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36490661
Fa za dodávku tovaru do školskej jedálne
60,65 €
16.11.2012
PP
184/2012 COOP Jednota Vranov nad Topľou
spotrebné družstvo
Námestie slobody 79
093 01 Vranov n. T.
IČO: 31737200
Fa za nákup tovaru do školskej jedálne
417,01 €
12.11.2012
PP
183/2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Fa za služby pevnej siete
47,47 €
17.11.2012
PP
182/2012 Jozef Hurny
Kontrola a oprava has. techniky
094 35 Soľ 369
IČO:  17294797
Fa za kontrolu hasiacich prístrojov, opravu hasiacich prístrojov a kontrolu nástenných hydratov
70,44 €
09.11.2012
PP
181/2012 Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 36211222
FA za dodávku a distribúciu elektriny
101,00 €
09.11.2012
PP
180/2012 Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 36211222
FA za dodávku a distribúciu elektriny
597,00 €
09.11.2012
PP
179/2012 Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
97599 Banská Bystrica
IČO: 366 311 24
Predplatné časopisov pre MŠ
64,80 €
05.11.2012
PP
178/2012 ALDA VV, s.r.o.
Dobrianskeho 2569
093 01 Vranov n. T.
IČO: 44779275
FA za nákup tovaru
16,60 €
30.10.2012
PP
177/2012 Marius Pedersen
Opatovská 1735
911 01 Trenčín
IČO: 34115901
FA za vývoz a likvidáciu odpadu
289,87 €
24.10.2012
PP
176/2012 Marius Pedersen
Opatovská 1735
911 01 Trenčín
IČO: 34115901
FA za vývoz a likvidáciu odpadu
5,76 €
24.10.2012
PP
175/2012 IUA EDITION, spol. s.r.o.
Oravská 17
821 09 Bratislava 2
IČO: 31348262
fa za predplatné mesačníka - Účtovníctvo ROPO a obcí
64,66 €
24.10.2012
PP
174/2012 Peter Jurík – LISA
925 06 Čierna Voda 390
IČO: 41590465
fa za prezentáciu obce na celoslovenskom informačnom portáli www.slovakregion.sk
27,88 €
24.10.2012
PP
173/2012 ALDA VV, s.r.o.
Dobrianskeho 2569
093 01 Vranov n. T.
IČO: 44779275
fa za nákup tovaru
199,20 €
24.10.2012
PP
172/2012 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
fa za telef. služby
3,94 €
18.10.2012
PP
171/2012 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
fa za telef. služby
30,94 €
18.10.2012
PP
170/2012 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
fa za telef. služby
30,67 €
18.10.2012
PP
169/2012 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
fa za telef. služby
20,05 €
18.10.2012
PP
168/2012 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
fa za telef. služby
1,03 €
18.10.2012
PP
167/2012 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
fa za dodávku zemného plynu
460,00 €
16.10.2012
PP
166/2012 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
fa za dodávku zemného plynu
188,00 €
16.10.2012
PP
165/2012 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
fa za dodávku zemného plynu
281,00 €
16.10.2012
PP
164/2012 COOP Jednota Vranov n. T., spotrebné družstvo,
Námestie slobody 79
093 01 Vranov n. T.
IČO: 31737200
Fa za nákup tovaru do školskej jedálne
266,30 €
12.10.2012
PP
163/2012 COOP Jednota Vranov n. T., spotrebné družstvo,
Námestie slobody 79
093 01 Vranov n. T.
IČO: 31737200
Fa za nákup tovaru do školskej jedálne
7,85 €
12.10.2012
PP
162/2012 DMJ Market s.r.o.
Budovateľská 1288
093 01 Vranov n. T.
IČO: 36490661
FA za mäso do školskej jedálne
52,34 €
12.10.2012
PP
161/2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36 570 460
Fa za vodné a stočné
358,43 €
12.10.2012
PP
160/2012 Slovak Telekom,a.s.
Karadžičová 10
825 13 Bratislava
IČO: 35 763 469
Fa za hlasové služby a prístup na internet
47,47 €
17.10.2012
PP
159/2012 Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735
911 01  Trenčín
IČO: 34115901
FA za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu
275,62 €
19.09.2012
PP
158/2012 Jozef TŐRŐK – ELAKPRO
Soľ č. 270
094 35  Soľ
IČO: 33271747
FA za revíziu a funkčnú skúšku elektronickej poplachovej signalizácie
86,40 €
19.09.2012
PP
157/2012 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
FA za mobilné služby
8,39 €
12.09.2012
PP
156/2012 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
FA za mobilné služby
29,99 €
12.09.2012
PP
155/2012 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
FA za mobilné služby
17,99 €
12.09.2012
PP
154/2012 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
FA za mobilné služby
20,80 €
12.09.2012
PP
153/2012 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
FA za mobilné služby
1,02 €
12.09.2012
PP
152/2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50
042 48  Košice
IČO: 36570460
FA za kontrolu tech. podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu
18,50 €
12.09.2012
PP
151/2012 COOP Jednota, spotrebné družstvo
Námestie slobody 79
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31737200
FA za nákup tovaru
179,94 €
12.09.2012
PP
150/2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO:35815256
FA za opakovanú dodávku zemného plynu
460,00 €
05.09.2012
PP
149/2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO:35815256
FA za opakovanú dodávku zemného plynu
91,00 €
05.09.2012
PP
148/2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO:35815256
FA za opakovanú dodávku zemného plynu
61,00 €
05.09.2012
PP
147/2012 JurisDat – M. Medlen
Redakcia škola –MEL
Ondavská 8
821 08 Bratislava 2
IČO: 11821973
FA za predplatné časopisu ŠKOLA 2012
20,00 €
05.09.2012
PP
146/2012 DMJ MARKET s.r.o.
Budovateľská 1288
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36490661
FA za potraviny
132,70 €
05.09.2012
PP
145/2012 Slovak Telekom, a.s,
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
FA za telefónne služby
47,47 €
17.09.2012
PP
144/2012 Inžinierske stavby, a.s.
Priemyselná 7
042 45 Košice
IČO: 31651402
FA za Total Amount to be Settled
3180,00 €
03.09.2012
PP
143/2012 Hlad Ján –KOVO-KUCHYNKA
Soľ 50
094 35 Soľ
IČO: 40055655
FA za pracovné pomôcky
411,00 €
31.08.2012
PP
142/2012 ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
974 72 Banská Bystrica
IČO: 31331131
FA za školské potreby
12,0674 €
30.08.2012
PP
141/2012 DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.
Obchodná 9/17
078 01 Sečovce
IČO: 44845685
FA za V9 – SANDRA, V10 – KYVADLOVÁ HOJDAČKA, doprava a montáž
1690,80 €
21.08.2012
PP
140/2012 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
IČO: 31592503
FA za finančný spravodajca, ročník 2013 – preddavok
19,98 €
17.08.2012
PP
139/2012 Orange Slovensko, a. s.
Prievozská 6/A
821 09  Bratislava
IČO: 35697270
FA za mobilné služby
6,70 €
17.08.2012
PP
138/2012 Orange Slovensko, a. s.
Prievozská 6/A
821 09  Bratislava
IČO: 35697270
FA za mobilné služby
29,99 €
23.08.2012
PP
137/2012 Orange Slovensko, a. s.
Prievozská 6/A
821 09  Bratislava
IČO: 35697270
FA za mobilné služby
17,90 €
23.08.2012
PP
136/2012 Orange Slovensko, a. s.
Prievozská 6/A
821 09  Bratislava
IČO: 35697270
FA za mobilné služby
20,39 €
23.08.2012
PP
135/2012 Orange Slovensko, a. s.
Prievozská 6/A
821 09  Bratislava
IČO: 35697270
FA za mobilné služby
1,00 €
23.08.2012
PP
134/2012 Marius Pedersen, a.s.
Súvoz 1
912 50 Trenčín
IČO: 00332445
FA za zneškodnenie a vývoz komunálneho odpadu
285,12 €
17.08.2012
PP
133/2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
FA za zemný plyn
43,00 €
09.08.2012
PP
132/2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
FA za zemný plyn
30,00 €
09.08.2012
PP
131/2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
FA za zemný plyn
460,00 €
09.08.2012
PP
130/2012 Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 36211222
FA za elektrinu
101,00 €
03.08.2012
PP
129/2012 BALWEEN SLOVAKIA, s.r.o.
Hencovská 1871/46
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 44994885
FA za grafický návrh a spracovanie letáku ku projektu
450,00 €
02.08.2012
PP
128/2012 Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 36211222
FA za elektrinu
597,00 €
08.08.2012
PP
127/2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
FA za jedálne kupóny
1122,89 €
01.08.2012
PP
126/2012 Slovak Telekom, a.s,
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
FA za telefónne služby
47,47 €
17.08.2012
PP
125/2012 ŠEVT, a.s.
Cementárenská 16
974 72 Banská Bystrica
IČO: 31331131
FA za kancelárske potreby – základná škola
20,32 €
01.08.2012
PP
124/2012 Ondřej Fober – Fober
Hviezdoslavova 2731/2
Vranov n. T.
IČO: 34331956
FA za nákup náradia
407,25 €
30.07.2012
PP
123/2012 Orange Slovensko, a. s.
Prievozská 6/A
821 09  Bratislava
IČO: 35697270
FA za mobilné služby
8,98 €
17.07.2012
PP
122/2012 Orange Slovensko, a. s.
Prievozská 6/A
821 09  Bratislava
IČO: 35697270
FA za mobilné služby
29,99 €
17.07.2012
PP
121/2012 Orange Slovensko, a. s.
Prievozská 6/A
821 09  Bratislava
IČO: 35697270
FA za mobilné služby
18,35 €
17.07.2012
PP
120/2012 Orange Slovensko, a. s.
Prievozská 6/A
821 09  Bratislava
IČO: 35697270
FA za mobilné služby
19,99 €
17.07.2012
PP
119/2012 Orange Slovensko, a. s.
Prievozská 6/A
821 09  Bratislava
IČO: 35697270
FA za mobilné služby
1,00 €
17.07.2012
PP
118/2012 Marius Pedersen, a. s.
Súvoz 1
912 50  Trenčín
IČO: 34115901
FA za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu
427,68 €
17.07.2012
PP
117/2012 Bačovčín Ján – BAJZ
Čičava 53
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 34897640
FA za stavebné rezivo
265,01 €
17.07.2012
PP
116/2012 Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
IČO: 31592503
FA za časopis Práca, mzdy a odmeňovanie
50,69 €
13.07.2012 PP
115/2012 Jana Lojanová EXCEL PLUS
Jána A. Komenského 1331/6
071 01 Michalovce
IČO: 46069399
FA za CD s dobovým materiálom o obci Jastrabie n./T.
150,00 €
13.07.2012 PP
114/2012 AUDIT Consult CD, s.r.o.
Duklianskych hrdinov 2473
093 01  Vranov n./T.
IČO: 36456471
FA za služby spojené s audítorským overovaním účtovnej závierky
480,00 €
13.07.2012 PP
113/2012 SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
FA za dodávku zemného plynu
460,00 €
13.07.2012 PP
112/2012 SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
FA za dodávku zemného plynu
30,00 €
13.07.2012 PP
111/2012 SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
FA za dodávku zemného plynu
43,00 €
13.07.2012 PP
110/2012 Slovak Telekom, a. s.
Karadžičova 10
852 13  Bratislava
IČO: 35763469
FA za telekomunikačné služby
47,15 €
18.07.2012
PP
109/2012 COOP Jednota, spotrebné družstvo
Námestie slobody 79
093 01  Vranov nad Topľou
IČO: 31737200
FA za nákup tovaru
311,33 €
13.07.2012
PP
108/2012 SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Preplatok za plyn – Bytovka
561,05 €

PP
107/2012 SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Nedoplatok za plyn – Základná škola
235,70 €
06.07.2012
PP
106/2012 SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
Preplatok za plyn – OCÚ
191,50 €

PP
105/2012 EKOTERRA Prešov – Ing. Gajdošová Mária
Ružová 10
080 01 Prešov
IČO: 35061235
FA za vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie
2150,00 €
04.07.2012
PP
104/2012 Hlad Ján – KOVO-KUCHYNKA
Soľ 50,
IČO: 40055655
FA za nákup náradia
50,00 €
13.07.2012
PP
103/2012 Ondřej Fober – Fober
Hviezdoslavova 2731/2/
Vranov n. T.
IČO: 34331956
FA za nákup náradia
378,36 €
29.06.2012
PP
102/2012 VVS, a.s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460
FA za vodné a stočné
313,80 €
25.06.2012
PP
101/2012 Mgr. Jozef Kuba
Sídl. 1.mája H/65
093 01 Vranov n. T.
IČO: 30620791
FA za uverejnenie inzercie v okresnom periodiku Vranovské NOVINKY
81,00 €
25.06.2012
PP
100/2012 Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09Bratislava
IČO: 35697270
FA za mobilné služby
4,80 €
20.06.2012
PP
99/2012 Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09Bratislava
IČO: 35697270
FA za mobilné služby
29,99 €
20.06.2012
PP
98/2012 Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09Bratislava
IČO: 35697270
FA za mobilné služby 18,90 €
20.06.2012
PP
97/2012 Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09Bratislava
IČO: 35697270
FA za mobilné služby
20,27 €
20.06.2012
PP
96/2012 Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09Bratislava
IČO: 35697270
FA za mobilné služby
1,00 €
20.06.2012
PP
95/2012 NEO Slovakia, s.r.o.
Levočská 4929
058 01 Poprad
IČO: 46463127
FA za uverejnenie inzerátu
50,00 €
20.06.2012
PP
94/2012 COOP Jednota Vranov n. T., s.d.
Námestie slobody 79
093 01 Vranov n. T.
FA za nákup tovaru pre školskú jedáleň
338,79 €
20.06.2012
PP
93/2012 COOP Jednota Vranov n. T., s.d.,
Námestie slobody 79
093 01 Vranov n. T.
Fa za nákup tovaru pre školskú jedáleň
14,73 €
20.06.2012
PP
92/2012 Vranovské noviny
Námestie slobody 6
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 17291097
Fa za uverejnenie inzerátu
55,00 €
12.06.2012
PP
91/2012 Marius Pedersen
Súvoz 1
912 50 Trenčín
IČO: 34115901
Fa za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu
285,12 €
12.06.2012
PP
90/2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
fa za telefónne služby
48,85 €
17.06.2012
PP
89/2012 Bačovčin Ján – BAJZ
Čičava 53
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 34897640
fa za hranoly a stavebné rezivo na altánok
445,66 €
08.06.2012
PP
88/2012 Stanislav Kmec- geodetické práce
Sídl. 1.mája 62/29
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 40052150
fa za vyhotovenie vytyčovacieho plánu
180,00 €
29.05.2012
PP
87/2012 Ondřej Fober-FOBER
Sídl. Okulka 11/9
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 34331956
Fa za nákup náradia
438,52 €
22.05.2012
PP
86/2012 KA-MI-ON s.r.o.
Vyšný Žipov 234
094 33 Vyšný Žipov 234
IČO: 36805670
Faktúra z opravu osobného motorového vozidla Škoda Felícia
198,62 €
22.05.2012
PP
85/2012 COOP Jednota Vranov n. T., s.d.
Námestie slobody 79
093 01 Vranov n. T.
IČO: 31737200
Fa za nákup tovaru pre ŠJ
55,55 €
22.05.2012
PP
84/2012 COOP Jednota Vranov n. T., s. d.
Námestie slobody 79
093 01 Vranov n. T.
IČO: 31737200
Fa za nákup tovaru pre ŠJ
184,74 €
22.05.2012
PP
83/2012 Marius Pedersen, a.s.
Súvoz 1
912 50 Trenčín
IČO: 34115901
Fa za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu
286,31 €
15.05.2012
PP
82/2012 Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
fa za mobilné služby
7,42 €
14.05.2012
PP
81/2012 Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
fa za mobilné služby
30,08 €
14.05.2012
PP
80/2012 Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
fa za mobilné služby
17,90 €
14.05.2012
PP
79/2012 Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
fa za mobilné služby
20,28 €
14.05.2012
PP
78/2012 Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
fa za mobilné služby
1,00 €
14.05.2012
PP
77/2012 VSE a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 36211222
Dodávka a distribúcia elektriny
597,00 €
09.05.2012
PP
76/2012 Východoslov. Energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
IČO: 36211222
fa za dodávku a distribúciu elektriny
101,00 €
09.05.2012
PP
75/2012 Združenie cestovného ruchu Ekovalali
Vranov n. T.
IČO: 42083486
členský príspevok za rok 2012
1,00 €
09.05.2012
PP
74/2012 František Fabian – Dataservis
Námestie slobody 2
093 02 Vranov n. T.
IČO: 10719814
fa za opravu tlačiarne HP1010 a IBM 1312
72,65 €
09.05.2012
PP
73/2012 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
fa za opakovanú dodávku zemného plynu
810,00 €
09.05.2012
PP
72/2012 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
fa za opakovanú dodávku zemného plynu
116,00 €
09.05.2012
PP
71/2012 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
fa za opakovanú dodávku zemného plynu
67,00 €
09.05.2012
PP
70/2012 Remek, s.r.o.
Nálepkova 2
949 01 Nitra
IČO: 36535605
fa za služby podľa zmluvy o používaní SW za rok 2012
282,00 €
09.05.2012
PP
69/2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
82 513 Bratislava
IČO: 35763469
fa za telefónne služby
44,95 €
17.05.2012
PP
68/2012 Jozef Homoľa
Duklianskych hrdinov 1236/6
09 301 Vranov n. T.
fa za dodávku betónových obrubníkov
150,00 €
10.05.2012
PP
67/2012 Hlad Ján – KOVO-KUCHYNKA
Soľ 50
094 34 Soľ
IČO: 40055655
faktúra za predaj tovaru – pracovné náradie
160,00 €
30.04.2012
PP
66/2012 Hlad Ján – KOVO-KUCHYNKA
Soľ 50
094 34 Soľ
IČO: 40055655
faktúra za predaj tovaru – pracovné náradie
80,00 €
30.04.2012
PP
65/2012 Slovpol, spol. s.r.o.
Orechová 87/71
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 31680445
faktúra za predaj krovinorezu
200,20 €
30.04.2012
PP
64/2012 IVES Košice
Čsl. Armády 20
041 18 Košice
IČO: 00162957
služby STP APV
143,65 €
30.04.2012
PP
63/2012 DMJ Market s.r.o
Budovateľská 1288
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36490661
nákup potravín do ŠJ pri MŠ Jastrabie n. T.
76,51 €
30.04.2012
PP
62/2012 S-EPI, s.r.o.
Martina Rázusa 23A/8336
01 001 Žilina
IČO: 36014991
ročný prístup na protál www.vssr.sk
71,00 €
20.04.2012
PP
61/2012 Orange, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
fa za mobilné služby
29,99 €
20.04.2012
PP
60/2012 Orange, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
fa za mobilné služby
18,08 €
20.04.2012
PP
59/2012 Orange, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
fa za mobilné služby
20,50 €
20.04.2012
PP
58/2012 Orange, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
fa za mobilné služby
1,04 €
20.04.2012
PP
57/2012 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256
fa za odber zemeného plynu za obdobie 01.04.2012-30.04.2012
304,00 €
10.04.2012
PP
56/2012 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256
fa za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2012- 30.04.2012
174,00 €
10.04.2012
PP
55/2012 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
fa za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2012-30.04.2012
810,00 €
10.04.2012
PP
54/2012 ALDA, s.r.o.
Dobrianskeho 2569
093 01 Vranov n. T.
IČO: 44779275
fa za nákup tovaru pre MŠ  z dotácie
33,20 €
04.04.2012
PP
53/2012 Marius Pedersen, a.s.
Súvoz 1
912 50 Trenčín
IČO: 34115901
fa za zber, prepravu a zneškodnenie komunálneho odpadu
263,74 €
20.04.2012
PP
52/2012 COOP Jednota Vranov nad Topľou
Námestie slobody 79
093 01 Vranov n. T.
IČO: 31737200
fa za nákup tovaru pre školskú jedáleň
321,52 €
19.04.2012
PP
51/2012 Slovak Telekom, a.s.
Karadzičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
fa za telefónne služby
51,88 €
17.04.2012
PP
50/2012 SBK, s.r.o.
Boženy Nemcovej 1
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36470694
fa za prenájom Multicaru M-25, 1 A pri realizácii 2RP, na diele: "Vybudovanie pre preventívnych protipovodňových opatrení pre zabezpečenie zníženia rizík povodní".
942,51 €
13.04.2012
PP
49/2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO: 36570460
faktúra za vodné a stočné
263,50 €
04.04.2012
PP
48/2012 SBK s.r.o
Boženy Nemcovej 1
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36470694
realizované práca na diele "Vybudovanie pre preventívnych protipovodňových opatrení pre
zabezpečenie zníženia rizík povodní"
8.381,10 €
30.03.2012
PP
47/2012 Ekotera Prešov
Ing. Gajdošová Mária
Ružová 10
080 01 Prešov
IČO: 35061235
Vypracovanie zmeny na stavbu "Riešenie bezpečnsotnej situácie na št. Ceste III/018233 v obci Jastrabie n. T. - 1. etapa"
500,00 €
28.03.2012
PP
46/2012 ALDA vv s.r.o.
Dobrianskeho 2569
09301Vranova n. T.
IČO: 44779275
nákup škols. potrieb z dotácie pre ZŠ Jastrabie
83,00 €
27.03.2012
PP
45/2012 DMJ Market s.r.o.
Budovateľská 1288
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36490661
potraviny do školskej jedálne pri MŠ Jastrabie nad Topľou
135,18 €
27.03.2012
PP
44/2012 Marius Pedersen, a.s.,
Súvoz 1,
912 50 Trenčín
IČO: 3411590
zber preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu
280,37 €
22.03.2012
PP
43/2012 Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
fa za služby mobilnej siete
0,60 €
15.03.2012 PP
42/2012 Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
fa za služby mobilnej siete 29,99 €
15.03.2012 PP
41/2012 Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
fa za služby mobilnej siete 29,16 €
15.03.2012 PP
40/2012 Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
fa za služby mobilnej siete
19,99 €
15.03.2012 PP
39/2012 Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
IČO: 35697270
faktúra za služby mobilnej siete
1,00 €
15.03.2012
PP
38/2012 SBK s.r.o.
Boženy Nemcovej 1
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36470694
realizované práce na diele "Vybudovanie preventívnych protipovodňových opatrení pre zabezpečenie zníženia rizík povodní"
333,00 €
15.03.2012

PP
37/2012 COOP Jednota Vranov nad Topľou
spotrebné družstvo
Námestie slobody 79
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31737200
nákup tovaru
200,84 €
15.03.2012 PP
36/2012 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
fa za opakovanú dodávku zemného plynu 810,00 €
15.03.2012 PP
35/2012 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
fa za opakovanú dodávku zemného plynu
555,00 €
15.03.2012
PP
34/2012 SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
IČO: 35815256
faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
317,00 €
15.03.2012
PP
33/2012 WebHouse, s.r.o.
Paulinska 20
917 01 Trnava
IČO: 36743852
faktúra za webhosting a služby s ním súvisiace
51,70 €
09.03.2012
PP
32/2012 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.
M. Nešpora 925/8
IČO: 37986635
publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012"
25,20 €
29.02.2012
PP
31/2012 Slovak Telekom, a.s.
Kradzičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35 763 469
faktúra za služby pevnej siete
50,62 €
17.03.2012
PP
30/2012 Šimko Jaroslav
094 12 Vechec
IČO: 10808434
montáž a demontáž vianočnej výzdoby pomocou plošiny MP 16
240,00 €
21.02.2012
PP
29/2012 RTVS s.r.o.,
Staré Grunty 2
841 04 Bratislava
IČO: 36 857 432
zaplatenie úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
223,96 €
21.02.2012
PP
28/2012 Marius Pedersen, a.s.,
Súvoz 1,
912 50 Trenčín
IČO: 3411590
vývoz triedeného odpadu
28,20 €
21.02.2012
PP
27/2012 Marius Pedersen, a.s.,
Súvoz 1,
912 50 Trenčín
IČO: 3411590
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu
282,74 €
21.02.2012
PP
26/2012 CAMEA COMPUTER SYSTEM a. s., Bottova 3, Prešov, IČO: 36468924
kompatibilný toner
156,00 €
15.02.2012
PP
25/2012 Orange Slovensko a. s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35697270
vykonanie zmien v systéme
37,99 €
14.02.2012 PP
24/2012 Orange Slovensko a. s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35697270
mesačný poplatok Volania všetky siete 100
17,96 €
14.02.2012 PP
23/2012 Orange Slovensko a. s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35697270
mesačný poplatok Volania svojim Deň
20,06 €
14.02.2012 PP
22/2012 Orange Slovensko a. s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35697270
mesačný poplatok Majster paušál
1,03 €
14.02.2012 PP
21/2012 SPP a. s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256
opakovaná dodávka zemného plynu
588,00 €
14.02.2012 PP
20/2012 SPP a. s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256
opakovaná dodávka zemného plynu
336,00 €
14.02.2012 PP
19/2012 SPP a. s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256
opakovaná dodávka zemného plynu
810,00 €
14.02.2012 PP
18/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO: 31396674
jednálne kupóny
1.184,90 €
10.02.2012 PP
17/2012 COOP jednota, Námesite slobody 79, Vranov n. T., IČO: 31737200
potraviny ŠJ
388,96 €
14.02.2012 PP
16/2012 SBK s. r. o., Boženy Němcovej 1, Vranov n. T., IČO: 36470694
realizované práce
333,00 €
14.02.2012 PP
15/2012 Alis Slovakia s. r. o., Štúrova 129, Vranov n. T., IČO: 36487937
soľ kamenná
144,00 €
14.02.2012
PP
14/2012 Ondřej Fober – FOBER, Sídlisko Okulka 11/9, Vranov n. T., IČO: 34331956
vodárenský materiál
57,30 €
10.02.2012 PP
13/2012 VSE a. s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36211222
elektrina, dodávka a distribúcia
101,00 €
10.02.2012 PP
12/2012 VSE a. s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36211222
elektrina, dodávka a distribúcia
597,00 €
10.02.2012
PP
11/2012 WebHouse s. r. o., Paulínska 20, Trnava, IČO: 36743852
webhosting
19,92 €
31.01.2012
PP
10/2012 Slovak Telekom a. s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 35763469
služby pevnej siete
52,75 €
17.02.2012
PP
09/2012 Vranovské noviny, Sídlisko Okulka 9/5, Vranov n. T., IČO: 17291097
uvedenie inzerátu
55,00 €
29.01.2012
PP
08/2012 SPP a. s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256
opakovaná dodávka zemného plynu 810,00 €
26.01.2012 PP
07/2012 DMJ Market s. r. o., Budovateľská 1288, Vranov n. T., IČO: 36490661 potraviny ŠJ
120,72 €
26.01.2012 PP
06/2012 Orange Slovensko a. s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35697270 mesačný poplatok Volania všetky siete 200
25,00 €
20.01.2012
PP
05/2012 Orange Slovensko a. s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35697270 mesačný poplatok volania všetky siete 100
16,00 €
20.01.2012
PP
04/2012 Orange Slovensko a. s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35697270 mesačný poplatok Volania svojim Deň
19,99 €
20.01.2012
PP
03/2012 Orange Slovensko a. s., Prievozská 6/A, Bratislava, IČO: 35697270
mesačný poplatok Majster paušál
1,08 €
20.01.2012
PP
02/2012 SPP a. s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256 opakovaná dodávka zemného plynu
607,00 €
13.01.2012 PP
01/2012
SPP a. s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256
opakovaná dodávka zemného plynu
347,00 €
13.01.2012 PP
Zoznam zmlúv, faktúr a objednávok je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.