Faktúry 2011
 
Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota Dát. zaplat. Spôsob úhrady
102011
 Prevedené práce na stavbe - na štátnej ceste
91 882,36 €
29.06.2011
bezhotovostne
20-20110001
 Nákup tovaru COOP Jednota Vranov n.T.
419,00 €
14.02.2011 bezhotovostne
18-20110001
 Dodávka zemného plynu 464,00 €
14.02.2011
bezhotovostne
16-20110001
 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov 100,76 €
14.02.2011
bezhotovostne
11-20110001  Elektrina 1007,00 € 08.02.2011 bezhotovostne
02-20110001  Dodávka zemného plynu 307,00 € 17.01.2011 bezhotovostne
01-20110001  Dodávka zemného plynu 479,00 € 17.01.2011 bezhotovostne
Zoznam zmlúv, faktúr a objednávok je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.