Rok 2022
1 Zmluvy 2022
2 Faktúry 2022
3 Objednávky 2022
4 Návrh záverečného účtu Obce Jastrabie n/T za rok 2021