Kolesový nakladač s príslušenstvom

 

Cieľom projektu je obstaranie komunálnej techniky – kolesového nakladača s príslušenstvom, ktorý sa postará o naplnenie primárneho cieľa projektu a to: zefektívnenie starostlivosti a údžby trávnatých plôch a zelene obce a zabezpečenie bezpečných cestných komunikácií a chodníkov obce, využitie stroja pri práci na kompostovisku a zbernom dvore. Zaobstaraním komunálnej techniky sa komplexne vyrieši primárny cieľ projektu.

Tento cieľ projektu priamo korešponduje s aktivitou výzvy: investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t.j. nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych komunikácií a chodníkov (malé zariadenia) a investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti.

Predmetom projektu je kúpa kolesového nakladača s príslušenstvom :

- Kolesový nakladač

- Kladivkový Mulčovač

- Paletizačné vidly

- Radlica na sneh

- Elektrický posýpač soli

- Zametacie zariadenie

- Lopata s pridržiavačom