Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011

Úspešná realizácia projektu

Obec Jastrabie nad Topľou úspešne ukončila realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 590/2011 zo dňa 7. septembra 2011. Hlavným cieľom projektu bolo vybudovanie preventívnych protipovodňových opatrení pre zabezpečenie zníženia rizík povodní. Pri realizácii projektu našlo prácu 10 ľudí z obce, evidovaných na UPSVR . Práce prebiehali v čase od 01.11.2011 do 30.03.2012, boli použité finančné prostriedky vo výške 20.000 € poskytnuté Úradom vlády Slovenskej republiky. Bolo vytvorených 10.896,65 m3 vodozádržných  prvkov a systémov v katastri obce Jastrabie nad Topľou.

projekt_revitalizacia_krajiny_01projekt_revitalizacia_krajiny_02projekt_revitalizacia_krajiny_03projekt_revitalizacia_krajiny_04projekt_revitalizacia_krajiny_05projekt_revitalizacia_krajiny_06projekt_revitalizacia_krajiny_07projekt_revitalizacia_krajiny_08projekt_revitalizacia_krajiny_09projekt_revitalizacia_krajiny_10projekt_revitalizacia_krajiny_11projekt_revitalizacia_krajiny_12projekt_revitalizacia_krajiny_13projekt_revitalizacia_krajiny_14projekt_revitalizacia_krajiny_15projekt_revitalizacia_krajiny_16projekt_revitalizacia_krajiny_17projekt_revitalizacia_krajiny_18projekt_revitalizacia_krajiny_19projekt_revitalizacia_krajiny_20projekt_revitalizacia_krajiny_21projekt_revitalizacia_krajiny_22projekt_revitalizacia_krajiny_23