Opatrenia obce a dôležité informácie v súvislosti so šírením COVID-19