Archívy

Filter 

 • Výberové konanie

  Obec Jastrabie nad Topľou vyhlasuje výberové konanie na 2 pracovné miesta členov miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) Výberové konanie sa uskutoční dňa 29.11.2017 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu. Záujemcov...
 • Výberové konanie na terénneho pracovníka

  Obecný úrad Jastrabie nad Topľou vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) Výberové konanie sa uskutoční dňa 10.08.2017 o 10.00 h v priestoroch zasadačky obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Jast...
 • Výberové konanie

  Obec Jastrabie nad Topľou v zastúpení starostom vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Základnej školy Jastrabie nad Topľou Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť do 17....
 • OZNAM

  Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je: obec@jastrabie.sk   ...