ZŠ Jastrabie nad Topľou

Riaditeľka školy
Mgr. Anna Fazekašová

Učiteľka
Anna Menoščíková

Vychovávateľka v ŠKD
Mgr. Miroslava Urbanová

Zoznam žiakov 2014/2015

1.-4.ročník
triedna učiteľka
Anna Menoščíková

1. ročník:
Bužo Peter
Cina Ján
Daňo Frederik
Huňák Martin
Huňáková Vanesa
Siváková Melissa
Šafran Lukáš

4. ročník:
Iveta Horňáková
Mário Šafran

2.-3. ročník
triedna učiteľka
Mgr. Anna Fazekašová

2.ročník:
Bambuch Michal
Bambuch Rastislav
Daňo Kristián
Džuková Nikola
Huňák Marek
Sivák Samuel

3. ročník:
Keleš Martin

Budova základnej školy

Základná škola Jastrabie nad Topľou


Mukuláš

MukulášKaždý rok chodíme s pani učiteľkami na pesníčkového Mikuláša. Tohto roku pomáhali Mikulášovi aj naši spolužiaci. Program bol zaujímavý tak ako každý rok. Aj k nám žiakom ZŠ a MŠ prišiel Mikuláš spolu s čertom. Zaspievali sme im, zarecitovali, zatancovali. Mikulášovi sa program páčil, preto deťom rozdal balíčky. Teta kuchárka poprosila Mikuláša o darček, no nedostala nič, pretože spievať, recitovať ani tancovať nevie, ale vie výborne variť a to je pre Mikuláša málo, darček si nezaslúži, takto rozhodol.

 
mikulas_01mikulas_02mikulas_03mikulas_04mikulas_05mikulas_06mikulas_07mikulas_08mikulas_09