ZŠ Jastrabie nad Topľou

Riaditeľka školy
PaedDr. Svetlana Chomjaková

Učiteľka
Mgr. Anton Uhrín
Mgr. Matúš Veliký

Vychovávateľka v ŠKD
Anna Menoščíková
 
bližšie informácie na stránke:

Zoznam žiakov 2018/2019

1.-2.ročník
triedna učiteľka
PaedDr. Svetlana Chomjaková

1. ročník:
Pavol Bužo
Sebastián Goroľ
Diana Goroľová
Mikuláš Huňák
 
2. ročník:
René Baláž
Sára Bambuchová
Alexandra Bužová
Ľubomír Huňák
Jozef Jarka
Setayesh Olfati Bandabdi
 
3.-4.ročník
triedny učiteľ
Mgr. Matúš Veliký
 
3. ročník
Lenka Bambuchová
Peter David
 
4. ročník
Eliška Bambuchová
Richard Bužo
Ján Cina
Frederik Daňo
Martina Goroľová

Budova základnej školy

Základná škola Jastrabie nad Topľou


Mukuláš

MukulášKaždý rok chodíme s pani učiteľkami na pesníčkového Mikuláša. Tohto roku pomáhali Mikulášovi aj naši spolužiaci. Program bol zaujímavý tak ako každý rok. Aj k nám žiakom ZŠ a MŠ prišiel Mikuláš spolu s čertom. Zaspievali sme im, zarecitovali, zatancovali. Mikulášovi sa program páčil, preto deťom rozdal balíčky. Teta kuchárka poprosila Mikuláša o darček, no nedostala nič, pretože spievať, recitovať ani tancovať nevie, ale vie výborne variť a to je pre Mikuláša málo, darček si nezaslúži, takto rozhodol.

 
mikulas_01mikulas_02mikulas_03mikulas_04mikulas_05mikulas_06mikulas_07mikulas_08mikulas_09