ZŠ Jastrabie nad Topľou

Riaditeľka školy
PaedDr. Svetlana Chomjaková

Učiteľka
Mgr. Anton Uhrín
Mgr. Matúš Veliký

Vychovávateľka v ŠKD
Anna Menoščíková
 
bližšie informácie na stránke:

Zoznam žiakov 2018/2019

1.-2.ročník
triedna učiteľka
PaedDr. Svetlana Chomjaková

1. ročník:
Pavol Bužo
Sebastián Goroľ
Diana Goroľová
Mikuláš Huňák
 
2. ročník:
René Baláž
Sára Bambuchová
Alexandra Bužová
Ľubomír Huňák
Jozef Jarka
Setayesh Olfati Bandabdi
 
3.-4.ročník
triedny učiteľ
Mgr. Matúš Veliký
 
3. ročník
Lenka Bambuchová
Peter David
 
4. ročník
Eliška Bambuchová
Richard Bužo
Ján Cina
Frederik Daňo
Martina Goroľová

Budova základnej školy

Základná škola Jastrabie nad Topľou


Návšteva múzea v Hanušovciach nad Topľou

Návšteva múzea v Hanušovciach nad TopľouNás veľmi zaujím aj história. Samozrejme, že sa všetko, čo sa chceme dozvedieť o našej flóre a faune, ako žili a pracovali naši predkovia dozvieme sa a uvidíme v našom najbližšom múzeu v Hanušovciach nad Topľou. Hneď pri vstupe nás oslovil staroveký bojovník a sprevádzal nás celým  múzeom - kaštieľom. Po prehliadke sme strieľali lukom na cieľ. Bolo to nebezpečné ale my sme boli disciplinovaní, tak sa nikomu nič nestalo. Videli sme prácu hrnčiara na hrnčiarskom kruhu, ktorý vytvoril zaujímavú misku, Tetu tkáčku, ktorá tkala na krosnách koberec.Videli sme ujov, ktorí chytali do sietí vtákov,  značkovali ich - kružkovali a vypúšťali do voľnej prírody. A úplne na záver sme si kúpili hanušovskú zmrzlinu, nastúpili do autobusu a odišli plní zážitkov späť do školy. To teda bolo!

 
muzeum_hanusovce_01muzeum_hanusovce_02muzeum_hanusovce_03