ZŠ Jastrabie nad Topľou

Riaditeľka školy
Mgr. Anna Fazekašová

Učiteľka
Anna Menoščíková

Vychovávateľka v ŠKD
Mgr. Miroslava Urbanová

Zoznam žiakov 2014/2015

1.-4.ročník
triedna učiteľka
Anna Menoščíková

1. ročník:
Bužo Peter
Cina Ján
Daňo Frederik
Huňák Martin
Huňáková Vanesa
Siváková Melissa
Šafran Lukáš

4. ročník:
Iveta Horňáková
Mário Šafran

2.-3. ročník
triedna učiteľka
Mgr. Anna Fazekašová

2.ročník:
Bambuch Michal
Bambuch Rastislav
Daňo Kristián
Džuková Nikola
Huňák Marek
Sivák Samuel

3. ročník:
Keleš Martin

Budova základnej školy

Základná škola Jastrabie nad Topľou


Návšteva múzea v Hanušovciach nad Topľou

Návšteva múzea v Hanušovciach nad TopľouNás veľmi zaujím aj história. Samozrejme, že sa všetko, čo sa chceme dozvedieť o našej flóre a faune, ako žili a pracovali naši predkovia dozvieme sa a uvidíme v našom najbližšom múzeu v Hanušovciach nad Topľou. Hneď pri vstupe nás oslovil staroveký bojovník a sprevádzal nás celým  múzeom - kaštieľom. Po prehliadke sme strieľali lukom na cieľ. Bolo to nebezpečné ale my sme boli disciplinovaní, tak sa nikomu nič nestalo. Videli sme prácu hrnčiara na hrnčiarskom kruhu, ktorý vytvoril zaujímavú misku, Tetu tkáčku, ktorá tkala na krosnách koberec.Videli sme ujov, ktorí chytali do sietí vtákov,  značkovali ich - kružkovali a vypúšťali do voľnej prírody. A úplne na záver sme si kúpili hanušovskú zmrzlinu, nastúpili do autobusu a odišli plní zážitkov späť do školy. To teda bolo!

 
muzeum_hanusovce_01muzeum_hanusovce_02muzeum_hanusovce_03