ZŠ Jastrabie nad Topľou

Riaditeľka školy
Mgr. Anna Fazekašová

Učiteľka
Anna Menoščíková

Vychovávateľka v ŠKD
Mgr. Miroslava Urbanová

Zoznam žiakov 2014/2015

1.-4.ročník
triedna učiteľka
Anna Menoščíková

1. ročník:
Bužo Peter
Cina Ján
Daňo Frederik
Huňák Martin
Huňáková Vanesa
Siváková Melissa
Šafran Lukáš

4. ročník:
Iveta Horňáková
Mário Šafran

2.-3. ročník
triedna učiteľka
Mgr. Anna Fazekašová

2.ročník:
Bambuch Michal
Bambuch Rastislav
Daňo Kristián
Džuková Nikola
Huňák Marek
Sivák Samuel

3. ročník:
Keleš Martin

Budova základnej školy

Základná škola Jastrabie nad Topľou


Valentín

ValentínAj mi malí žiačikovia sme oslávili Valentína. V tento deň sme si uctili a povedali naším p.učiteľkám ako ich máme radi. Spoločne sme nakreslili na tabuľu svoje vyznania. A to ste mali vidieť tie prekvapené oči naších učiteliek! Potom nasledovala valentínska pošta, v ktorej sa mal príležitosť ospravedlniť každý tomu, komu v minulosti ublížil. Bolo to zaujímavé a príjemné.

 

 
valentin_01valentin_02