ZŠ Jastrabie nad Topľou

Riaditeľka školy
Mgr. Anna Fazekašová

Učiteľka
Anna Menoščíková

Vychovávateľka v ŠKD
Mgr. Miroslava Urbanová

Zoznam žiakov 2014/2015

1.-4.ročník
triedna učiteľka
Anna Menoščíková

1. ročník:
Bužo Peter
Cina Ján
Daňo Frederik
Huňák Martin
Huňáková Vanesa
Siváková Melissa
Šafran Lukáš

4. ročník:
Iveta Horňáková
Mário Šafran

2.-3. ročník
triedna učiteľka
Mgr. Anna Fazekašová

2.ročník:
Bambuch Michal
Bambuch Rastislav
Daňo Kristián
Džuková Nikola
Huňák Marek
Sivák Samuel

3. ročník:
Keleš Martin

Budova základnej školy

Základná škola Jastrabie nad Topľou


Beseda s novinárom

Beseda s novináromJedného dňa nám pani učiteľka oznámila, že ideme na besedu s novinárom pánom Makom, ktorý píše články do Vranovských novín. Rozprával nám veľa zaujímavosti zo stretnutí s rôznymi známymi ľuďmi. Porozprával nám ako vznikajú noviny.Pochválil nás za zaujímavé otázky.

 

 
novinar_01novinar_02novinar_03novinar_04