ZŠ Jastrabie nad Topľou

Riaditeľka školy
PaedDr. Svetlana Chomjaková

Učiteľka
Mgr. Anton Uhrín
Mgr. Matúš Veliký

Vychovávateľka v ŠKD
Anna Menoščíková
 
bližšie informácie na stránke:

Zoznam žiakov 2018/2019

1.-2.ročník
triedna učiteľka
PaedDr. Svetlana Chomjaková

1. ročník:
Pavol Bužo
Sebastián Goroľ
Diana Goroľová
Mikuláš Huňák
 
2. ročník:
René Baláž
Sára Bambuchová
Alexandra Bužová
Ľubomír Huňák
Jozef Jarka
Setayesh Olfati Bandabdi
 
3.-4.ročník
triedny učiteľ
Mgr. Matúš Veliký
 
3. ročník
Lenka Bambuchová
Peter David
 
4. ročník
Eliška Bambuchová
Richard Bužo
Ján Cina
Frederik Daňo
Martina Goroľová

Budova základnej školy

Základná škola Jastrabie nad Topľou


Návšteva knižnice

Návšteva knižniceV decembri sme sa takmer celá trieda vybrali do Hornozemplínskej knižnice vo Vranove n/T. Pri dverách nás už čakala veľmi milá teta, ktorá nás usadila a veľmi pekne nám porozprávala o známom spisovateľovi detskej literatúry P. Karpinskom. Čítala nám z jeho kníh.Neskôr sme si kreslili želania a úplne fantastická bola hra na bábkohercov. Dostali sme bábky a hrali s nimi divadielko.
 

 

 
kniznica_01kniznica_02kniznica_03kniznica_04kniznica_05kniznica_06kniznica_07kniznica_08kniznica_09