ZŠ Jastrabie nad Topľou

Riaditeľka školy
PaedDr. Svetlana Chomjaková

Učiteľka
Mgr. Anton Uhrín
Mgr. Matúš Veliký

Vychovávateľka v ŠKD
Anna Menoščíková
 
bližšie informácie na stránke:

Zoznam žiakov 2018/2019

1.-2.ročník
triedna učiteľka
PaedDr. Svetlana Chomjaková

1. ročník:
Pavol Bužo
Sebastián Goroľ
Diana Goroľová
Mikuláš Huňák
 
2. ročník:
René Baláž
Sára Bambuchová
Alexandra Bužová
Ľubomír Huňák
Jozef Jarka
Setayesh Olfati Bandabdi
 
3.-4.ročník
triedny učiteľ
Mgr. Matúš Veliký
 
3. ročník
Lenka Bambuchová
Peter David
 
4. ročník
Eliška Bambuchová
Richard Bužo
Ján Cina
Frederik Daňo
Martina Goroľová

Budova základnej školy

Základná škola Jastrabie nad Topľou


Hodina deťom

Hodina deťomTieto fotografie sú dôkazom toho, že aj žiaci ZŠ Jastrabie n/T. majú dobré srdiečka. Pripojili sme sa do celoštátnej akcie - Hodina deťom. Tri dni sme zbierali do pokladničiek dobrovoľné príspevky v obci Jastrabie n/T. Pridali sa k nám aj žiaci zo ZŠ Soľ a ZŠ Juh Vranov n/T. Spolu sme nazbierali 360 Eur.
 

 

 
hodina_detom_01hodina_detom_02hodina_detom_03hodina_detom_04hodina_detom_05hodina_detom_06hodina_detom_07hodina_detom_08