ZŠ Jastrabie nad Topľou

Riaditeľka školy
PaedDr. Svetlana Chomjaková

Učiteľka
Mgr. Anton Uhrín
Mgr. Matúš Veliký

Vychovávateľka v ŠKD
Anna Menoščíková
 
bližšie informácie na stránke:

Zoznam žiakov 2018/2019

1.-2.ročník
triedna učiteľka
PaedDr. Svetlana Chomjaková

1. ročník:
Pavol Bužo
Sebastián Goroľ
Diana Goroľová
Mikuláš Huňák
 
2. ročník:
René Baláž
Sára Bambuchová
Alexandra Bužová
Ľubomír Huňák
Jozef Jarka
Setayesh Olfati Bandabdi
 
3.-4.ročník
triedny učiteľ
Mgr. Matúš Veliký
 
3. ročník
Lenka Bambuchová
Peter David
 
4. ročník
Eliška Bambuchová
Richard Bužo
Ján Cina
Frederik Daňo
Martina Goroľová

Budova základnej školy

Základná škola Jastrabie nad Topľou


Súťaž v pití mlieka

Súťaž v pití mliekaV rámci výchovy správnej životosprávy sme si urobili zaujímavú súťaž v pití mlieka. Hoci sa zdá, že je to jednoduchá súťaž, nie je to pravda. Podmienkou bolo vypiť čo najskôr fľašu mlieka cez tenúčky uzáver fľaše. A tu sú víťazi.

 

 

Najšikovnejší prváci:
  1. miesto - Kristián Daňo
  2. miesto - Rastik Bambuch
  3. miesto - Marek Huňák
Najšikovnejší žiaci 2.roč. - 4. roč. sú:
  1. miesto - Mário Šafran
  2. miesto - Martin Daňo
  3. miesto - Maťko Keleš 
sutaz_pitie_mlieka_01sutaz_pitie_mlieka_02sutaz_pitie_mlieka_03sutaz_pitie_mlieka_04