ZŠ Jastrabie nad Topľou

Riaditeľka školy
Mgr. Anna Fazekašová

Učiteľka
Anna Menoščíková

Vychovávateľka v ŠKD
Mgr. Miroslava Urbanová

Zoznam žiakov 2014/2015

1.-4.ročník
triedna učiteľka
Anna Menoščíková

1. ročník:
Bužo Peter
Cina Ján
Daňo Frederik
Huňák Martin
Huňáková Vanesa
Siváková Melissa
Šafran Lukáš

4. ročník:
Iveta Horňáková
Mário Šafran

2.-3. ročník
triedna učiteľka
Mgr. Anna Fazekašová

2.ročník:
Bambuch Michal
Bambuch Rastislav
Daňo Kristián
Džuková Nikola
Huňák Marek
Sivák Samuel

3. ročník:
Keleš Martin

Budova základnej školy

Základná škola Jastrabie nad Topľou


Pre naše mamičky

Pre naše mamičkyKrásny športový deň, plný športových aktivít sme prežili s deťmi materskej škôlky. Podporiť a povzbudiť nás prišiel aj náš fanúšik pán starosta Džuka. Tety kuchárky nám pripravili obed v prírode. Veľmi nám chutil, a že je to pravda, potvrdí Vám to aj pán starosta, obedoval s nami.

 

 

 
pre_nase_mamicky_01