ZŠ Jastrabie nad Topľou

Riaditeľka školy
Mgr. Anna Fazekašová

Učiteľka
Anna Menoščíková

Vychovávateľka v ŠKD
Mgr. Miroslava Urbanová

Zoznam žiakov 2014/2015

1.-4.ročník
triedna učiteľka
Anna Menoščíková

1. ročník:
Bužo Peter
Cina Ján
Daňo Frederik
Huňák Martin
Huňáková Vanesa
Siváková Melissa
Šafran Lukáš

4. ročník:
Iveta Horňáková
Mário Šafran

2.-3. ročník
triedna učiteľka
Mgr. Anna Fazekašová

2.ročník:
Bambuch Michal
Bambuch Rastislav
Daňo Kristián
Džuková Nikola
Huňák Marek
Sivák Samuel

3. ročník:
Keleš Martin

Budova základnej školy

Základná škola Jastrabie nad Topľou


Na výtvarnej výchove

Slávik našej školyTak sa dobre cítime na výtvarnej výchove v Súkromnej ZUŠ v Jastrabí n.T. pod vedením pána učiteľa Mgr. Tomáša Končára. Toto sú naše práce, za ktoré nás náš pán učiteľ pochválil.

 

 

vytvarna_vychova_01vytvarna_vychova_02vytvarna_vychova_03vytvarna_vychova_04vytvarna_vychova_05vytvarna_vychova_06vytvarna_vychova_07vytvarna_vychova_08vytvarna_vychova_09vytvarna_vychova_10