ZŠ Jastrabie nad Topľou

Riaditeľka školy
Mgr. Anna Fazekašová

Učiteľka
Anna Menoščíková

Vychovávateľka v ŠKD
Mgr. Miroslava Urbanová

Zoznam žiakov 2014/2015

1.-4.ročník
triedna učiteľka
Anna Menoščíková

1. ročník:
Bužo Peter
Cina Ján
Daňo Frederik
Huňák Martin
Huňáková Vanesa
Siváková Melissa
Šafran Lukáš

4. ročník:
Iveta Horňáková
Mário Šafran

2.-3. ročník
triedna učiteľka
Mgr. Anna Fazekašová

2.ročník:
Bambuch Michal
Bambuch Rastislav
Daňo Kristián
Džuková Nikola
Huňák Marek
Sivák Samuel

3. ročník:
Keleš Martin

Budova základnej školy

Základná škola Jastrabie nad Topľou


Multifunkčný deň - vianoce a Nový rok

Vultifunkčný deň - vianove a Nový rok6. decembra 2012 prišiel Mikuláš spolu s čertom aj do obce Jastrabie nad Topľou. Žiaci základnej a materskej školy ho s radosťou čakali. Tešili sa na darčeky, ktoré mal vo veľkom vreci. No, aby darček dostali, museli Mikulášovi zaspievať, zarecitovať a hlavne sľúbiť, že sa budú dobre učiť, poslúchať doma a v škole.

 

md_vianoce_novy_rok_01md_vianoce_novy_rok_02md_vianoce_novy_rok_03md_vianoce_novy_rok_04md_vianoce_novy_rok_05md_vianoce_novy_rok_06