ZŠ Jastrabie nad Topľou

Riaditeľka školy
PaedDr. Svetlana Chomjaková

Učiteľka
Mgr. Anton Uhrín
Mgr. Matúš Veliký

Vychovávateľka v ŠKD
Anna Menoščíková
 
bližšie informácie na stránke:

Zoznam žiakov 2018/2019

1.-2.ročník
triedna učiteľka
PaedDr. Svetlana Chomjaková

1. ročník:
Pavol Bužo
Sebastián Goroľ
Diana Goroľová
Mikuláš Huňák
 
2. ročník:
René Baláž
Sára Bambuchová
Alexandra Bužová
Ľubomír Huňák
Jozef Jarka
Setayesh Olfati Bandabdi
 
3.-4.ročník
triedny učiteľ
Mgr. Matúš Veliký
 
3. ročník
Lenka Bambuchová
Peter David
 
4. ročník
Eliška Bambuchová
Richard Bužo
Ján Cina
Frederik Daňo
Martina Goroľová

Budova základnej školy

Základná škola Jastrabie nad Topľou


Multifunkčný deň - vianoce a Nový rok

Vultifunkčný deň - vianove a Nový rok6. decembra 2012 prišiel Mikuláš spolu s čertom aj do obce Jastrabie nad Topľou. Žiaci základnej a materskej školy ho s radosťou čakali. Tešili sa na darčeky, ktoré mal vo veľkom vreci. No, aby darček dostali, museli Mikulášovi zaspievať, zarecitovať a hlavne sľúbiť, že sa budú dobre učiť, poslúchať doma a v škole.

 

md_vianoce_novy_rok_01md_vianoce_novy_rok_02md_vianoce_novy_rok_03md_vianoce_novy_rok_04md_vianoce_novy_rok_05md_vianoce_novy_rok_06