ZŠ Jastrabie nad Topľou

Riaditeľka školy
Mgr. Anna Fazekašová

Učiteľka
Anna Menoščíková

Vychovávateľka v ŠKD
Mgr. Miroslava Urbanová

Zoznam žiakov 2014/2015

1.-4.ročník
triedna učiteľka
Anna Menoščíková

1. ročník:
Bužo Peter
Cina Ján
Daňo Frederik
Huňák Martin
Huňáková Vanesa
Siváková Melissa
Šafran Lukáš

4. ročník:
Iveta Horňáková
Mário Šafran

2.-3. ročník
triedna učiteľka
Mgr. Anna Fazekašová

2.ročník:
Bambuch Michal
Bambuch Rastislav
Daňo Kristián
Džuková Nikola
Huňák Marek
Sivák Samuel

3. ročník:
Keleš Martin

Budova základnej školy

Základná škola Jastrabie nad Topľou


Pesničkový Mikuláš

Pesničkový Mikuláš5.december 2012 – Žiaci základnej školy sa tohto dňa nemohli dočkať, veľmi sa tešili na cestu do Vranova n/T. spolu s deťmi materskej školy. V tento deň sa zúčastnili hudobného predstavenia – Pesničkový Mikuláš. Bola to ozaj pekná pesničková rozprávka o Popoluške. Veľmi sa im páčil vtipný čert, ktorý chodil medzi deťmi a radil im poslúchať v škole a doma.Na záver dostali od Mikuláša balíček so sladkosťami a možnosť sa sfotografovať s Mikulášom a čertom.

Páčila sa im aj cesta autobusom tam a späť.

pesnickovy_mikulas_01pesnickovy_mikulas_02pesnickovy_mikulas_03pesnickovy_mikulas_04pesnickovy_mikulas_05