ZŠ Jastrabie nad Topľou

Riaditeľka školy
PaedDr. Svetlana Chomjaková

Učiteľka
Mgr. Anton Uhrín
Mgr. Matúš Veliký

Vychovávateľka v ŠKD
Anna Menoščíková
 
bližšie informácie na stránke:

Zoznam žiakov 2018/2019

1.-2.ročník
triedna učiteľka
PaedDr. Svetlana Chomjaková

1. ročník:
Pavol Bužo
Sebastián Goroľ
Diana Goroľová
Mikuláš Huňák
 
2. ročník:
René Baláž
Sára Bambuchová
Alexandra Bužová
Ľubomír Huňák
Jozef Jarka
Setayesh Olfati Bandabdi
 
3.-4.ročník
triedny učiteľ
Mgr. Matúš Veliký
 
3. ročník
Lenka Bambuchová
Peter David
 
4. ročník
Eliška Bambuchová
Richard Bužo
Ján Cina
Frederik Daňo
Martina Goroľová

Budova základnej školy

Základná škola Jastrabie nad Topľou


Pesničkový Mikuláš

Pesničkový Mikuláš5.december 2012 – Žiaci základnej školy sa tohto dňa nemohli dočkať, veľmi sa tešili na cestu do Vranova n/T. spolu s deťmi materskej školy. V tento deň sa zúčastnili hudobného predstavenia – Pesničkový Mikuláš. Bola to ozaj pekná pesničková rozprávka o Popoluške. Veľmi sa im páčil vtipný čert, ktorý chodil medzi deťmi a radil im poslúchať v škole a doma.Na záver dostali od Mikuláša balíček so sladkosťami a možnosť sa sfotografovať s Mikulášom a čertom.

Páčila sa im aj cesta autobusom tam a späť.

pesnickovy_mikulas_01pesnickovy_mikulas_02pesnickovy_mikulas_03pesnickovy_mikulas_04pesnickovy_mikulas_05