ZŠ Jastrabie nad Topľou

Riaditeľka školy
Mgr. Anna Fazekašová

Učiteľka
Anna Menoščíková

Vychovávateľka v ŠKD
Mgr. Miroslava Urbanová

Zoznam žiakov 2014/2015

1.-4.ročník
triedna učiteľka
Anna Menoščíková

1. ročník:
Bužo Peter
Cina Ján
Daňo Frederik
Huňák Martin
Huňáková Vanesa
Siváková Melissa
Šafran Lukáš

4. ročník:
Iveta Horňáková
Mário Šafran

2.-3. ročník
triedna učiteľka
Mgr. Anna Fazekašová

2.ročník:
Bambuch Michal
Bambuch Rastislav
Daňo Kristián
Džuková Nikola
Huňák Marek
Sivák Samuel

3. ročník:
Keleš Martin

Budova základnej školy

Základná škola Jastrabie nad Topľou


Žiaci našej školy radi navštevujú legokrúžok

Žiaci našej školy radi navštevujú legokrúžokNa krúžku sa zo žiakov stanu malí konštruktéri, stavbári, projektanti a hneď sa dvíhajú rôzne stavby, sídliská, obchodné centrá, križovatky ciest, luxusné vily s bazénmi, záhrady, garáže. Veľmi sa tešia na sľúbené nové lego, ktoré dostanú od zriaďovateľa krúžku.

 

lego_kruzok