ZŠ Jastrabie nad Topľou

Riaditeľka školy
PaedDr. Svetlana Chomjaková

Učiteľka
Mgr. Anton Uhrín
Mgr. Matúš Veliký

Vychovávateľka v ŠKD
Anna Menoščíková
 
bližšie informácie na stránke:

Zoznam žiakov 2018/2019

1.-2.ročník
triedna učiteľka
PaedDr. Svetlana Chomjaková

1. ročník:
Pavol Bužo
Sebastián Goroľ
Diana Goroľová
Mikuláš Huňák
 
2. ročník:
René Baláž
Sára Bambuchová
Alexandra Bužová
Ľubomír Huňák
Jozef Jarka
Setayesh Olfati Bandabdi
 
3.-4.ročník
triedny učiteľ
Mgr. Matúš Veliký
 
3. ročník
Lenka Bambuchová
Peter David
 
4. ročník
Eliška Bambuchová
Richard Bužo
Ján Cina
Frederik Daňo
Martina Goroľová

Budova základnej školy

Základná škola Jastrabie nad Topľou


Žiaci našej školy radi navštevujú legokrúžok

Žiaci našej školy radi navštevujú legokrúžokNa krúžku sa zo žiakov stanu malí konštruktéri, stavbári, projektanti a hneď sa dvíhajú rôzne stavby, sídliská, obchodné centrá, križovatky ciest, luxusné vily s bazénmi, záhrady, garáže. Veľmi sa tešia na sľúbené nové lego, ktoré dostanú od zriaďovateľa krúžku.

 

lego_kruzok