ZŠ Jastrabie nad Topľou

Riaditeľka školy
PaedDr. Svetlana Chomjaková

Učiteľka
Mgr. Anton Uhrín
Mgr. Matúš Veliký

Vychovávateľka v ŠKD
Anna Menoščíková
 
bližšie informácie na stránke:

Zoznam žiakov 2018/2019

1.-2.ročník
triedna učiteľka
PaedDr. Svetlana Chomjaková

1. ročník:
Pavol Bužo
Sebastián Goroľ
Diana Goroľová
Mikuláš Huňák
 
2. ročník:
René Baláž
Sára Bambuchová
Alexandra Bužová
Ľubomír Huňák
Jozef Jarka
Setayesh Olfati Bandabdi
 
3.-4.ročník
triedny učiteľ
Mgr. Matúš Veliký
 
3. ročník
Lenka Bambuchová
Peter David
 
4. ročník
Eliška Bambuchová
Richard Bužo
Ján Cina
Frederik Daňo
Martina Goroľová

Budova základnej školy

Základná škola Jastrabie nad Topľou


Multifunkčný deň venovaný globálnej výchove

Multifunkčný deň venovaný globálnej výchoveŽiaci základnej školy si dňa 26. októbra 2012 urobili multifunkčný deň venovaný globálnej výchove. Tento deň si rozprávali o našej planéte Zem ako súčasť vesmírnej prírody. Videli filmy o tom aké zmeny nastali na našej Zemeguli, dozvedeli sa o príčinách týchto zmien a hlavne aké dôsledky zanechávajú tieto zmeny na obyvateľoch našej planéty, hlavne v rovníkových oblastiach.

 

Neskôr si zasúťažili:

  1. miesto - Kristián Daňo
  2. miesto - Mário Šafran
  3. miesto - Martin Daňo a Iveta Horňáková

Na záver nakreslili vlastné návrhy na záchranu Zemegule.
Toto sú fotografie zo zaujímavo stráveného dňa:

globalna_vychova_01globalna_vychova_02globalna_vychova_03